Početkom oktobra meseca dodeljena je Nobelova nagrada za fiziologiju I medicinu dvojici naučnika (James Allison I Tasuku Honjo) za njihovo otrkiće u terapiji karcinoma negativnom inhibicijom imunske regulacije.

Ćelilje raka ubijaju milione ljudi svake godine I predstavljaju jedan od najvećih ljudskih izazova. Stimulacijom imunskog sistema u odbrani od ćelija raka ovogodišnji laureati su postavili potpuno nov koncept terapije karcinoma.

James P. Allison je istraživao dobro znan protein koji funkcioniše kao kočnica imunskog sistema. Uočio je da potencijal popuštanja kočnice I sledstveno prepuštanje našem imunskom sistemu napadanja karcinomskih ćelija. Paralelno s tim, Tasuku Honjo otkrio je protein imunskih ćelija te nakon pažljvih ispitivanja njegove funkcije, otkrio da takođe funkcioniše kao kočnica, ali sa drugačijim mehanizmom delovanja. Allison I Honjo su pokazali kako različite strategije u inhibiciji kočnica imunskog sistema mogu biti iskorišćene u tretmanu karcinoma.

Detaljnije o istraživanjima gore pomenutih naučnika možete naći na sajtu https://www.nobelprize.org


HIRURGIJA

Kraniocerebralne povrede (commotio, compressio, contusio, epiduralni hematom, subduralni hematom)

Kraniocerebralne povrede su povrede lobanje (kranijum) i mozga (cerebrum). U ove povrede spadaju povrede poglavine (skalpa), povrede kostiju (prelomi), povrede moždanog tkiva i krvarenja u lobanji kao posledica traume. Dijagnoza se postavlja pomoću...

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

INTERNA MEDICINA

Aortna insuficijencija (aortna regurgitacija, Insufficientia valvulae semilunaris aortae)

Aortna insuficijencija (Insufficientia valvulae semilunaris aortae, aortna regurgitacija) - Usled nedovoljnog zatvaranja zalistaka dolazi do vraćanja manje ili veće količine krvi iz aorte u levu komoru (LK) u toku dijastole ETIOLOGIJA: reumatska groznica,...

Antibiotik povezan sa naprasnom srčanom smrti

 Često primenjivani makrolidni antibiotik, citromaks ili azitromicin, koji se primenjuje kod respiratornih i drugih uobičajenih infekcija izgleda da povećava rizik od naprasne srčane smrti, što se doduše retko dešava ali  predstavlja...

Pretkomorski septalni defekt (atrijalni septalni defekt, ASD)

Zbog nedovoljno razvijenog atrijalnog septuma, na njemu postoji otvor koji omogućava komunikaciju leve pretkomore (LP) i desne pretkomore (DP). Ova mana se najčešće sreće u odraslom dobu.   NajčešćI defekt je tipa...