Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je primenu lekova Tafinlar (dabrafenib) i Mekinist (trametinib), u kombinaciji, u terapiji anaplastičnog tiroidnog karcinoma (ATC) koji se ne može hirurški odstraniti ili je metastazirao na druge delove tela, a ima abnormalni gen, BRAF V600E (BRAF V600E pozitivna mutacija).

 

Anaplastični karcinom štitaste žlezde (anaplastični tiroidni karcinom) je retka, agresivna forma tiroidnog karcinoma. Procenjuje se da se godišnje javi preko 50.000 novih slučajeva tiroidnog karcinoma, a da godišnje od iste bolesti umire preko 2.000 osoba u SAD. Anaplastični karcinom čini 1-2% svih karcinoma štitaste žlezde.

Oba leka, i Tafinlar i Mekinist, su odobreni za upotrebu, pojedinačno ili u kombinaciji, u terapiji BRAF V600 mutacijom pozitivnih metastatskih melanoma. Dodatno, Tafinlar i Mekinist su odobreni za korišćenje, u kombinaciji, u terapiji BRAF V600E mutacija-pozitivnog, metastatskog karcinoma pluća (non-small cell).

Efikasnost Tafinlar i Mekinist leka u tretmanu anaplastičnog karcinoma štitaste žlezde je pokazana kroz kliničku studiju bolesnika sa retkom formom karcinoma sa BRAF V600E mutacijom, a praćen je procenat bolesnika sa kompletnom ili delimičnom redukcijom u veličini tumora.

Neželjeni efekti ova dva leka uključuju pireksiju, glavobolju, artralgiju, zamor, mučninu, povraćanje, dijareju, mijalgiju, dispneju. Ozbiljni neželjeni efekti uključuju razvoj novog karcinoma, ozbiljno krvarenje, srčane probleme, febrilnost, visok šećer, anemija. Oba leka mogu da oštete fetus, te ženama treba predstaviti potencijalne rizike po fetus.

Oba leka su proizvod farmaceutske kuće Novartis Pharmaceuticals Corporation.

izvor: www.fda.gov


HIRURGIJA

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

INTERNA MEDICINA

EKG - interpretacija

Električni impuls u miokardu stvara na površini tela određeno električno polje sa negativnim potencijalom (na onim mestima odakle je potencijal krenuo - nad desnim ramenom i desnom rukom) i pozitivnim...

Aritmije - Sinoatrijalni (SA) poremećaji sprovođenja impulsa, SA blok, sick sinus sindrom

SINOATRIJALNI (SA) POREMEĆAJI SPROVOĐENJA - Usporeno širenje nadražaja nastaje u spoju SA čvora i pretkomora. U odnosu na stepen izraženosti prepreke sprovođenju, mogući su blokovi I, II ili III stepena.  Asimptomatski SA...

Preekscitacijski sindrom (Wolf-Parkinson-White sindrom, WPW sindrom)

U normalnom srcu impulsi mogu do komora biti sprovedeni samo preko AV nodusa. Preeksitacija (aktivacija ranija od normalne) postoji kada impulsi iz pretkomora zaobolaze normalno AV zadržavanje, i brzo se sprovode...