Evropska agencija za lekove (EMA) I Američka agencija za lekove (FDA) odobrile su upotrebu leka Lutathera (lutetium Lu 177 dotatate) u terapiji određenih oblika karcinoma koji zahvataju pankreas I gastrointestinalni trakt tzv. GastroEnteroPankreatični neuroendokrini tumori (GEP-NET).

 

Ovo je prvi put da se radioaktivni lek, ili radiofarmak, odobrava u terapiji GEP-NET. Osnovno polje indikacije je kod adultne populacije sa somatostatin receptor-pozitivnim GEP-NET.

GEP-NET predstavljaju retku grupu karcinoma sa limitiranim terapijskim opcijama, naročito nakon što inicijalni tretman ne uspe da zaustavi tumorski rast. Mogu se naći u pankreasu ali I u različitim delovima gastrointestinalnog trakta poput želuca, tankog I debelog creva I rektuma. Procenjuje se da se u SAD javi oko 30.000 novih slučajeva svake godine.

Lutathera je radioaktivni lek koji ispoljava svoje dejstvo vezivanjem za određene delove ćelije, zvane somatostatinski receptor, koji se mogu naći kod pojedinih tumora. Po vezivanju za receptor, lek ulazi u ćeliju dozvoljavajući radijaciji da prouzrokuje oštećenje tumorske ćelije. Lek je ispitan kroz dve kliničke studije (u prvoj je uključeno oko 230 pacijenata, a u drugoj oko 1215 pacijenata), I u obe je pokazao svoje dejstvo na smanjenje tumorskog rasta.

Najčešće prijavljivani neželjeni efekti uključuju limfopeniju, povećanje određenih enzima krvi (AST, ALT, gamaGT), povraćanje, mučnina, hiperglikemija, hipokalijemija. Od ozbiljnijih neželjenih efekata koji su registrovani su: mijelosupresija, leukemija, renalna toksičnost, neuroendokrine hormonalne krize, hepatotoksičnost, neplodnost.

Lutathera je proizvod farmaceutske kuće Advanced Accelerator Applications, podgrupa Novartis AG.


HIRURGIJA

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

Kraniocerebralne povrede (commotio, compressio, contusio, epiduralni hematom, subduralni hematom)

Kraniocerebralne povrede su povrede lobanje (kranijum) i mozga (cerebrum). U ove povrede spadaju povrede poglavine (skalpa), povrede kostiju (prelomi), povrede moždanog tkiva i krvarenja u lobanji kao posledica traume. Dijagnoza se postavlja pomoću...

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

INTERNA MEDICINA

Perikarditis (upala srčane maramice, pericarditis)

Perikarditis (upala srčane maramice, pericarditis) -  vrlo retka bolest perikarda (srčane maramice), retko se nalazi primarno, a najčešći je u sklopu nekog drugog oboljenja ili kao komplikacija osnovne bolesti.   ETIOLOGIJA: Idiopatski Infektivni: virusi, bakterije,...

Rejnoov sindrom (Syndroma Raynaud, Raynaudova bolest i fenomen)

Rejnoov sindrom (Syndroma Raynaud, Raynaudova bolest i fenomen) - Spada u vazospastičke poremećaje periferne arterijske cirkulacije. Manifestuje se promenama boje i temperature kože, a najčešće na prstima šaka u vidu bledila, cijanoze...

Akutno plućno srce (Cor pulmonale acutum)

Akutno plućno srce (Cor pulmonale acutum) - Nastaje prekidom cirkulacije u jednoj od GLAVNIH GRANA a.pulmonalis ili kada mnogobrojni mali embolusi prekinu cirkulaciju velikog broja malih grana a.pulmonalis (obično masivne embolije). Opstrukcijom više od 2/3 plućnog vaskularnog...