Američka FDA sredinom februara ove godine odobrila je upotrebu leka Erleada (apalutamide) u terapiji ne-metastatkog karcinoma prostate, koji pokazuje tendenciju rasta I pored upotrebe hormonske terapije (kastraciono-rezistentan).

 

Prema podacima NCI (National Cancer Institute, National Istitutes of Health), karcinom prostate je druga najčešća forma karcinoma muškaraca u SAD, procenjuje se da se godišnje registruje preko 150.000 novih slučajeva samo u SAD, a da gotovo 30.000 pacijenta umire svake godine od ovog tipa maligniteta. Oko 10-20% slučajeva karcinoma prostate su kastraciono-rezistentni.

Erleada ispoljava svoje dejstvo blokirajući efekte androgena na tumor. Ovi androgeni, poput testosterona učestvuju u tumorskom rastu.

Sigurnost I efikasnost Erleada leka ispitanaje u randomozovanoj kliničkoj studiji od preko 1200 pacijenata sa ne-metastatskim, kastraciono-rezistentnim karcinomom prostate.

Među prijavljenim neželjenim efektima korišćenja Erleada leka su mučnina, hipertenzija, svrab, proliv, gubitak telesne teđine, artralgija, smanjen apetit, periferni edemi.

Erleada je proizvod farmaceutske kuće Janssen Pharmaceutical Companies.


HIRURGIJA

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

INTERNA MEDICINA

Ateroskleroza (atherosclerosis, suženje krvnih sudova)

Ateroskleroza (atherosclerosis, AS) je sistemsko inflamatorno fibroproliferativno zadebljanje i otvrdnuće zida arterija u kome učestvuju endotelne, glatke mišićne ćelije, makrofagi, leukociti i koje predstavlja ARTERIOSKLEROZU velikih arterija (koronarke, aorta, arterije donjih ekstemiteta,...

Ductus arteriosus persistens (DAP, otvoren arterijski kanal, PDA (eng. persistent (patent) ductus arteriosus))

Ductus arteriosus persistens (DAP, otvoren arterijski kanal, PDA (eng. persistent (patent) ductus arteriosus)) normalno se zatvara 10-15h po rođenju. DAP je mišićni sud između descendentnog dela aorte i a.pulmonalis, koji je u fetusnom životu potreban...

Aritmije uzrokovane digitalisom

  Efekat digitalisa su karakteristične EKG promene, a na digitalis u terapijskoj dozi to su: aplatiranost ili inverzija T-talasa depresija ST-segmenta lako skraćenje QT-intervala umereno produženje PR-intervala (do 0,24 sec) Pri predoziranju digitalisa, ili pri povećanoj...