Trojici američkih naučnika (Džefriju Holu, Majklu Rosbašu i Majklu Jangu) dodeljena je ovogodišnja Nobelova nagrada za medicinu ili fiziologiju, za njihovo otkriće molekularnih mehanizama koji kontrolišu biološke satove u ljudima, saopštio je komitet za nagradu.

Život na planeti Zemlji je prilagođen njenoj rotaciji. Tokom godina unazad mi znamo da živi organizmi, uključujući I čoveka, imaju unutrašnji, biološki časovnik koji im omogućuje da se prilagode normalnom dnevnom ritmu. Ali kako zaista ovaj sat funkcioniše? Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young su ti koji su nam omogućili da imamo uvid u unutrašnjost biološkog sata I njegovo funkcionisanje. Njihova otkrića objašnjavaju kako biljke, životinje I ljudi adaptiraju svoj biološki ritam tako da se sinhronizuje okretanjem Zemlje oko svoje ose.

Koristeći vinske mušice kao model, ovogodišnji laureati su izolovali gen koji kontroliše normalan dnevni biološki ritam. Pokazali su da ovaj gen enkodira protein koji se akumulira u ćeliji tokom noći, a da se degradira potom tokom dana. Nakon toga identifikovali su I dodatne proteinske komponente ove mašinerije.

Sa izuzetnom preciznošću, naš unutrašnji sat prilagođava našu fiziologiju dramatično različitim fazama tokom dana. Sat reguliše kritične funkcije poput ponašanja, nivoe hormona, budnost-spavanje, telesnu temperaturu I metabolizam. Sada znamo da svi mulićelijski organizmi, uključujući I ljude, koriste slični mehanizam u kontrolni cirkadijalnog ritma. Veliki deo naših gena je regulisan ovim biološkim časovnikom I, posledično, pažljiva kalibracija cirkadijalnog ritma prilagođava našu fiziologiju različitim fazama tokom dana.

 

 

izvor


HIRURGIJA

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

INTERNA MEDICINA

Treperenje pretkomora (atrijalna fibrilacija, AF)

Treperenje pretkomora (atrijalna fibrilacija, AF) - nastaje usled kružnog kretanja impulsa ili kada više ektopičnih centara u pretkomorama istovremeno emituju svoje nadražaje ; frekvenca je 350-600/min. Pretkomora ne može da sprovede sve...

Plućni infarkt (infarctus pulmonis)

Plućni infarkt (infarctus pulmonis) - nastaje kada je opsruisano manje od 50% plućne vaskularne mreže. Nastaje okluzijom manje lobarne ili segmentne arterijske grane, ređe vene. Lokalizovan je češće u donjim delovima pluća, a...

Aritmije - Intraventrikularni poremećaji sprovođenja impulsa, blok leve grane, blok desne grane, hemiblok

Intraventrikularni poremećaji sprovođenja impulsa - Hisov snop je nastavak AV nodusa, koji se kasnije grana. Blokovi Hisovog snopa mogu biti kompletni ili nekompletni, a poremećaji prenosa kroz grančice nazivaju se desni i...