Trojici američkih naučnika (Džefriju Holu, Majklu Rosbašu i Majklu Jangu) dodeljena je ovogodišnja Nobelova nagrada za medicinu ili fiziologiju, za njihovo otkriće molekularnih mehanizama koji kontrolišu biološke satove u ljudima, saopštio je komitet za nagradu.

Život na planeti Zemlji je prilagođen njenoj rotaciji. Tokom godina unazad mi znamo da živi organizmi, uključujući I čoveka, imaju unutrašnji, biološki časovnik koji im omogućuje da se prilagode normalnom dnevnom ritmu. Ali kako zaista ovaj sat funkcioniše? Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash i Michael W. Young su ti koji su nam omogućili da imamo uvid u unutrašnjost biološkog sata I njegovo funkcionisanje. Njihova otkrića objašnjavaju kako biljke, životinje I ljudi adaptiraju svoj biološki ritam tako da se sinhronizuje okretanjem Zemlje oko svoje ose.

Koristeći vinske mušice kao model, ovogodišnji laureati su izolovali gen koji kontroliše normalan dnevni biološki ritam. Pokazali su da ovaj gen enkodira protein koji se akumulira u ćeliji tokom noći, a da se degradira potom tokom dana. Nakon toga identifikovali su I dodatne proteinske komponente ove mašinerije.

Sa izuzetnom preciznošću, naš unutrašnji sat prilagođava našu fiziologiju dramatično različitim fazama tokom dana. Sat reguliše kritične funkcije poput ponašanja, nivoe hormona, budnost-spavanje, telesnu temperaturu I metabolizam. Sada znamo da svi mulićelijski organizmi, uključujući I ljude, koriste slični mehanizam u kontrolni cirkadijalnog ritma. Veliki deo naših gena je regulisan ovim biološkim časovnikom I, posledično, pažljiva kalibracija cirkadijalnog ritma prilagođava našu fiziologiju različitim fazama tokom dana.

 

 

izvor


HIRURGIJA

Operacija hemoroida za trajno oslobađanje od tegoba

 Hemoroidi su izbočine, čvorići različite veličine u analnoj regiji, koje čine otečene vene. Mogu biti spoljašnji i unutrašnji. Spoljašnji se javljaju ispod sfinktera (kružni mišić koji zatvara anus) i skloni...

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

INTERNA MEDICINA

Ateroskleroza (Atherosclerosis)

Ateroskleroza (Atherosclerosis) je najčešći i najvažniji uzrok oboljenja kardiovaskularnog sistema. To je degenerativna bolest velikih i srednjih arterija. Radi se o zadebljanju arterijskog zida koje prominira u lumen, a ispunjeno je žutim...

Mitralna insuficijencija (mitralna regurgitacija)

Mitralna insuficijencija (mitralna regurgitacija) - Je poremećaj krvotoka u kojem se krv u sistoli vraća iz leve komore (LK) u levu pretkomoru (LP). Poremećaj nastaje zbog nedovoljnog zatvaranja mitralnog otvora. ETIOLOGIJA: Reumatska groznica Subakutni bakterijski endokarditis Oboljenja...

Ductus arteriosus persistens (DAP, otvoren arterijski kanal, PDA (eng. persistent (patent) ductus arteriosus))

Ductus arteriosus persistens (DAP, otvoren arterijski kanal, PDA (eng. persistent (patent) ductus arteriosus)) normalno se zatvara 10-15h po rođenju. DAP je mišićni sud između descendentnog dela aorte i a.pulmonalis, koji je u fetusnom životu potreban...