Budite sigurni da samopregled dojki radite redovno i na pravilan način, preuzmite aplikaciju Breast Test za vaš mobilni telefon.

Udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke „Budimo Zajedno“ iz Beograda želi da vas upozna da je korisnicima mobilnih telefona i tablet računara u Srbiji od skoro dostupna mobilna aplikacija Breast Test – “Veruj svojim rukama”.

 

Ova aplikacija olakšava pravilan I redovan samopregled dojki i rano prepoznavanje promena koje mogu biti znak nastanka karcinoma. Dojke bi trebalo pažljivo pregledati 7 do 10 dana nakon početka menstrualnog ciklusa, ili ukoliko ga niste imali, na odabrani dan u mesecu.

Aplikacija je potpuno besplatna i dostupna na srpskom jeziku kao i na nekoliko stranih jezika (engleski, slovenački, mađarski, poljski, litvanski, hrvatski...) na Google Play za Android (podesite jezik na telefonu na srpski, da bi se sadržaj aplikacije prikazao na srpskom) i App Store marketu za Apple uređaje (po otvaranju aplikacije izaberite srpski jezik). Aplikacija je osmišljena kako bi se samopregled dojki radio redovno i na pravilan način.

 

     Uz pomoć mobilnog telefona svaka žena u šest koraka može napraviti pravilan samopregled dojki. Osim toga, u svakom trenutku korisnice aplikacije mogu voditi dnevnik s beleškama, proveriti termin poslednjeg pregleda a aplikacija će ih podsetiti kad je vreme da se napravi novi.

Ovom aplikacijom želimo da ženama u Srbiji približimo samopregled dojki, jer je pravilan i redovan samopregled presudan za rano otkrivanje promena u dojci, koje mogu ukazivati na karcinom.

 

izvor: Udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke „Budimo zajedno“


HIRURGIJA

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

INTERNA MEDICINA

Treperenje pretkomora (atrijalna fibrilacija, AF)

Treperenje pretkomora (atrijalna fibrilacija, AF) - nastaje usled kružnog kretanja impulsa ili kada više ektopičnih centara u pretkomorama istovremeno emituju svoje nadražaje ; frekvenca je 350-600/min. Pretkomora ne može da sprovede sve...

Stenoza plućne arterije (stenosis arteriae pulmonalis)

Stenoza plućne arterije je suženje otvora a.pulmonalis na mestu zalistaka (VALVULARNA ili INFUNDIBULARNA stenoza); koje čini prepreku krvi, tako da desna komora hipertrofiše. Pluća primaju manje krvi.   BlažI oblici mogu biti bez simptoma, a...

Pretkomorske (atrijalne) ekstrasistole

Pretkomorske (atrijalne) ekstrasistole - nastaju kada jedan ektopični impuls emituje draži koje se šire po čitavom srcu ili samo po jednom njegovom delu . EKG se karakteriše: promenjenim P-talasom (različitog je izgleda, što zavisi...