60 godina Društva medicinskih biohemičara Srbije

11th EFLM SYMPOSIUM FOR BALKAN REGION

biće održana u petak, 15. maja u 11,00 časova u Hotelu Hyatt Regency, u sali Beograd

U Beogradu će 15. maja 2015. godine sa početkom u 12:00 časova u Hotelu Hyatt Regency, biti svečano obeležena 60-godišnjica Društva medicinskih biohemičara Srbije, čiji su članovi medicinski i klinički biohemičari koji obavljaju kliničko-biohemijsku laboratorijsku dijagnostiku u zdravstvu Srbije.

O radu i aktivnostima Društva u ovom periodu govoriće Prof. dr Nada Majkić-Singh, o knjizi „Srpska medicinska biohemija u 21 veku-posle 70 godina” govoriće Primarijus dr sc Zorica Šumarac, predsednik Društva, koja će u ime Društva dodeliti Diplome i Zahvalnice stručnjacima i institucijama koje su značajno doprinele razvoju Društva. Najznačajnije ličnosti, članovi Počasnog odbora proslave obratiće se učesnicima proslave i to u ime Svetske i Evropske Federacije, Ministarstva zdravlja i Farmaceutskog i Medicinskog fakuleta. U muzičkom programu nastupiće Infinity Quintet.

Proslava 60-godišnjice postojanja i rada Društva medicinskih biohemičara Srbije biće radno obeležena 14. i 15. maja održavanjem Jedanaestog Evropskog Simpozijum za Balkanski region pod nazivom Laboratory Medicine Specialist Focuses on the Patients Well-being (“Laboratorijski medicinski specijalista posvećen dobrobiti pacijenata”), u organizaciji Društva medicinskih biohemičara Srbije i Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Simpozijum se održava pod pokroviteljstvom Međunarodne federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu – IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine), Evropske federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu – EFLM (European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) i Balkanske kliničko laboratorijske federacije – BCLF (Balkan Clinical Laboratory Federation), kao i Ministarstva prosvete i nauke i Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

U toku Simpozijuma koji obrađuje temu “Laboratorijski medicinski specijalista posvećen dobrobiti pacijenata” biće razmatrano sledeće od značaja za laboratorijsku medicinu: položaj i uloga laboratorijskog stručnjaka u Evropi i kod nas, obrazovanje i primena zajedničkog okvira edukacije ovog stručnjaka u Evropi i kod nas, zajedničke vrednosti koje dele zdravstveni radnici, položaj laboratorijske medicine u EU, potreba i primena kontinuirane edukacije ovih stručnjaka. Takođe će biti razmatrana potreba i značaj akreditacije laboratorija u Evropi i kod nas. Zatim će biti obrađen veoma značajan segment laboratorijskog rada koji je poznat kao pre-analitička i post-analitička faza rada uz primenu indikatora kvaliteta radi procene valjanosti laboratorijskih rezultata.

Na Simpozijumu će svoja iskustva razmeniti domaći stručnjaci i njihove kolege iz Francuske, Velike Britanije, Italije, Holandije i Hrvatske, a učesnici će biti osim domaćih stručnjaka i kolege iz svih balkanskih zemalja.

U okviru Simpozijuma studenti Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu imaće priliku da sa svojim starijim kolegama ravnopravno diskutuju o položaju laboratorijskog stručnjaka kod nas i u svetu. U toku Simpozijuma biće održana izložba medicinske opreme i potrošnog laboratorijskog materijala.

Prof. dr Nada Majkić-Singh, predsednik Naučnog odbora 11th EFLM Symposiuma i Predsednik Organizacionog odbora proslave

Prim dr sc Zorica Šumarac, predsednik Društva medicinskih biohemičara Srbije


HIRURGIJA

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

Kraniocerebralne povrede (commotio, compressio, contusio, epiduralni hematom, subduralni hematom)

Kraniocerebralne povrede su povrede lobanje (kranijum) i mozga (cerebrum). U ove povrede spadaju povrede poglavine (skalpa), povrede kostiju (prelomi), povrede moždanog tkiva i krvarenja u lobanji kao posledica traume. Dijagnoza se postavlja pomoću...

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

INTERNA MEDICINA

Aritmije uzrokovane digitalisom

  Efekat digitalisa su karakteristične EKG promene, a na digitalis u terapijskoj dozi to su: aplatiranost ili inverzija T-talasa depresija ST-segmenta lako skraćenje QT-intervala umereno produženje PR-intervala (do 0,24 sec) Pri predoziranju digitalisa, ili pri povećanoj...

Aortna stenoza (suženje otvora aorte)

Aortna stenoza (suženje otvora aorte) - predstavlja suženje aortnog otvora koje sprečava prolazak krvi iz leve komore u aortu. ETIOLOGIJA: reumatska groznica urođena aortna stenoza (često udružena sa mono ili bikuspidnom aort. valvulom) ateroskleroza Svi etiološki...

Trilogija Fallot

  Trilogija Fallot predstavlja niz kongenitalnih defekata a čine je: STENOZA UŠĆA A.PULMONALIS PRETKOMORSKI SEPTALNI DEFEKT HIPERTROFIJA DESNE KOMORE   Povišen pritisak u desnom srcu dovodi do levo-desnog (LD) šanta. Smanjen je protok kroz pluća Ova mana sreće...