Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Osnivač i autor zdravstveno-informativnog portala Svet Medicine Na Dlanu - SvetMedicine.com je

Marko Bogdanovic

Dr med Marko Bogdanović
specijalista opšte hirurgije,
Klinika za digestivnu hirurgiju - Prva hirurška, KCS Beograd

 

Uredništvo sajta čine ne samo doktori medicine već i drugi stručnjaci iz srodnih medicinskih grana ali i sami pacijenti, koji su se okupili oko portala SvetMedicine.com zarad jedinstvenog cilja - širenja medicinskih informacija, medicinske edukacije i širenja zdravstvene kulture i zdravih životnih navika. 

Na našem projektu je angažovan veći broj doktora medicine- specijalista, nutricionista, stomatologa, farmaceuta...

Saradnici portala:

 

 • Prof dr sci med Srbislav Knežević
  Profesor na katedri Hirurgija i anesteziologija, Medicinski fakultet u Beogradu
  doktor medicinskih nauka, specijalista opšte hirurgije
  Klinika za digestivnu hirurgiju - Prva hirurška, KCS Beograd

 • Prof dr sci med Slavko Matić
  Profesor na katedri Hirurgija i anesteziologija, Medicinski fakultet u Beogradu
  doktor medicinskih nauka, specijalista opšte hirurgije
  Klinika za digestivnu hirurgiju - Prva hirurška, KCS Beograd

 • Ass dr sci med dr Slavenko Ostojić
  Asistent na katedri Hirurgija i anesteziologija, Medicinski fakultet u Beogradu
  doktor medicinskih nauka, specijalista opšte hirurgije

  Klinika za digestivnu hirurgiju - Prva hirurška, KCS Beograd

 • Ass dr sci med dr Đorđe Knežević (Djordje Knezevic, MD)
  Asistent na katedri Hirurgija i anesteziologija, Medicinski fakultet u Beogradu
  doktor medicinskih nauka, specijalista opšte hirurgije

  Klinika za digestivnu hirurgiju - Prva hirurška, KCS Beograd

 • Dr med Ivana Pavlović
  specijalista opšte hirurgije
  Klinika za digestivnu hirurgiju - Prva hirurška, KCS Beograd


 • Ass dr med dr Aleksandar Bogdanović
  Asistent na katedri Hirurgija i anesteziologija, Medicinski fakultet u Beogradu
  specijalista digestivne hirurgije

  Klinika za digestivnu hirurgiju - Prva hirurška, KCS Beograd

 • Dr med Marko Žunić
  spec. ortopedije sa traumatologijom
  KBC Zemun

 • Dr med Predrag Zdujić
  specijalizant digestivne hirurgije
  Klinika za digestivnu hirurgiju - Prva hirurška, KCS Beograd

 • Dr med Marija Petković
  doktor medicine, 
  Medicinski fakultet Beograd

 • Dr med Darko Purić
  spec. anesteziologije sa reanimacijom 
  Belmedic

 • Dr med Slađana Petković
  doktor medicine
  Medicinski fakultet Niš

 • Dr med Dane Cvijanović
  specijalista interne medicine (kardiolog)
  KBC Zvezdara

 • Dr Dejan Stevanović (Dejan Stevanovic, MD, PhD)
  doktor medicinskih nauka, specijalista dečije psihijatrije
  Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, KCS Beograd

 • Dr Jasmin S. Nurković (Jasmin S. Nurkovic, MD)
  doktor medicine 
  Asistent na Departmanu za biomedicinske nauke i istraživač u Laboratoriji za matične ćelije Državnog univerziteta u Novom Pazaru. 

 • Dr med Slobodan Marković
  doktor medicine
  Medicinski fakultet Novi Sad

 • gđa Svetlana Zec
  autorka portala Kuvarancije.com

 • gđa Jasna Anđelković
  viši dijetetičar-nutricionista

 • gdin Čedomir Žarković

 • gđa Dana Karić - Stojilković

Webmaster team:
 • Ivan Glišić
 • Janko Stojanović
 • JnkTheMan Team