Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je upotrebu benznidazole-a kod dece starosti između 2 i 12 godina u terapiju Šagasove bolesti. Ovo je prvi terapijski protokol odobren u SAD u tretmanu Šagasove bolesti.

Šagasova bolest, ili američka tripanozomijaza, je parazitarno infektivno oboljenje uzrokovano Trypanosoma cruzi  a ima različite puteve prenošenja, uključujući kontakt sa fecesom određenih insekata, transfuzijom krvi, ili sa majke na dete tokom trudnoće. Tokom godina infekcije, bolest može izazvati ozbiljna srčana oboljenja, a može uticati i na procese gutanja i digestije. Dok Šagasova bolest pogađa primarno osobe u ruralnim latinoameričkim oblastima, skorašnja istraživanja pokazuju da oko 300.000 osoba u SAD boluje od Šagasove bolesti.

Sigurnost i efikasnost benznidazole pokazana je ekroz dva placebo kontrolisana istraživanja kod deec uzrasta 6-12 godina. Najčešća neželjena dejstva leka su stomačni bolovi, svrab, glavobolja, mučnina, povraćanje, poremećaj broja leukocita, urtikarija, oslabljen apetit.

Benznidazol je produkt farmaceutske kompanije Chemo Research, S. L., koja je nagrađivana u polju istraživanja novi lekova u prevenciji i tretmanu određenih tropskih bolesti.

 izvor: FDA


HIRURGIJA

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

Kraniocerebralne povrede (commotio, compressio, contusio, epiduralni hematom, subduralni hematom)

Kraniocerebralne povrede su povrede lobanje (kranijum) i mozga (cerebrum). U ove povrede spadaju povrede poglavine (skalpa), povrede kostiju (prelomi), povrede moždanog tkiva i krvarenja u lobanji kao posledica traume. Dijagnoza se postavlja pomoću...

INTERNA MEDICINA

Pretkomorska (atrijalna) tahikardija

Pretkomorska (atrijalna) tahikardija - odlikuje se brzim radom pretkomora zbog pojave ektopičnog imuplsa ; pravilnog ritma, sa frekvencom 120-220/min.  Ako je sprovođenje impulsa 1:1, ubrzavaju se i komore, pa nastaje prava supraventrikularna tahikardija. Češća...

Ishemijska bolest srca (IBS, Koronarna bolest srca)

ISHEMIJSKA BOLEST SRCA (Koronarna bolest srca) nastaje zbog nesklada između koronarnog protoka i potreba srca za kiseonikom. Oštećenje je uzrokovano funkcionalnim ili organskim promenama u koronarnoj cirkulaciji. U 90% uzrok su ARTERIOSKLEROTSKE PROMENE...

Lepršanje pretkomora (atrijalni flater)

Atrijalni flater (lepršanje pretkomora) - nastaje zbog nenormalnog automatizma pretkomora koji dovodi do fenomena kruženja i održavanja aritmije ; frekvenca pretkomora je 250-300/min. Na EKG se vide F-talasi (flater), koji su pravilni i...