Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je (19.decembra 2014.g) upotrebu novog leka -- Viekira Pak (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sa dasabuvir-om) u lečenju bolesnika sa hroničnim infekcijom hepatitisa C (HCV) genotip 1, uključujući i one sa uzanpredovalom bolešću jetre (cirozom).

Hepatitis C predstavlja virusno oboljenje koje uzrokuje inflamaciju jetre, koja može voditi  smanjenju jetrene funkcije, insuficijenciji jetre ili karcinomu. Većina osoba inficiranih HCV-om nemaju simptome bolesti sve dok oštećenje jetre ne postane vidljivo, što može trajati godinama. Procenjuje se da u SAD-u ima preko 3 miliona zaraženih, a od njih 15-30% ima cirozu jetre.

Viekira Pak sadrži tri nova leka - ombitasvir, paritaprevir i dasabuvir – koji deluju sinergistički u inhibiciji rasta HCV-a. Takođe sadrži i ritonavir, prethodno odobren lek, koji se koristi u podiyanju nivo paritaprevira u krvi. Viekira Pak se može koristiti i bez ribavirina, ali se ne preporučuje kod osoba gde je narušena funkcija jetre (dekompenzovana ciroza).

Viekira Pak je četvrti lek koji je FDA odobrila u lečenju hronične HCV infekcije u poslednjih godinu dana (Olysio (simeprevir) odobren Novembra 2013, Sovaldi (sofosbuvir) u Decembru 2013 i Harvoni (ledipasvir i sofosbuvir) u Oktobru 2014).

Efikasnost leka je evaluirana kroz šest kliničkih studija koje su obuhvatale oko 2300 ispitanika sa hroničnom HCV infekcijom i bez ciroze jetre. Najčešći neželjeni efekti su osećaj umora, svrab, slabost i nedostatak energije, mučnina i problemi sa spavanjem.

Viekira Pak je proizvod farmaceutske kuće AbbVie Inc., SAD.

 

izvor: FDA, Drugs.com


HIRURGIJA

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

Operacija hemoroida za trajno oslobađanje od tegoba

 Hemoroidi su izbočine, čvorići različite veličine u analnoj regiji, koje čine otečene vene. Mogu biti spoljašnji i unutrašnji. Spoljašnji se javljaju ispod sfinktera (kružni mišić koji zatvara anus) i skloni...

INTERNA MEDICINA

Prolaps mitralne valvule (prolapsus valvulae mitralis)

Prolaps mitralne valvule - predstavlja izvrtanje mitralnih listića tokom sistole komora, pri čemu nastaje regurgitacija iz leve komore (LK) u levu pretkomoru (LP) ETIOLOGIJA: Primarni (idiopatski) oblik Sekundarni oblik: reumatska groznica, koronarna bolest, hipertrofična...

Pretkomorski septalni defekt (atrijalni septalni defekt, ASD)

Zbog nedovoljno razvijenog atrijalnog septuma, na njemu postoji otvor koji omogućava komunikaciju leve pretkomore (LP) i desne pretkomore (DP). Ova mana se najčešće sreće u odraslom dobu.   NajčešćI defekt je tipa...

Komorske /ventrikularne/ ekstrasistole VES

Komorske ekstrasistole (VES)  - nastaju nadražajem miokarda leve ili desne komore posle perioda apsolutne ili relativne refraktarnosti. Na EKG: prevremeni, široki QRS-kompleksi kojima prethodi P-talas ST-segment i T-talas imaju suprotan smer od QRS-kompleksa postojanje postekstrasistolne ”kompenzatorne...