Američka agencija za lekove (FDA - The U.S. Food and Drug Administration) 10. oktobra 2014. godine odobrila je lek Harvoni (kombinacija ledipasvira i sofosbuvira)  u terapiji  hronične hepatitis C (genotip 1) infekcije.

Harvoni je prvi kombinovani lek odobren u terapiji hronične hepatitis C (genotip 1) infekcije, a ujedno je i prvi lek koji ne zahteva dodatnu terapiju davanja sa interferonom i ribavirinom (dva leka takođe korišćena u terapiji HCV infekcije).

Oba leka koja su sadržana u kombinovanoj piluli Harvoni interferiraju sa enzimima neophodnim u umnožavanju HCV-a.

Harvoni je inače treći lek koji je Američka agencija za lekove (FDA - The U.S. Food and Drug Administration) odobrila u terapiji hronične HCV infekcije za proteklih godinu dana (prethodno su odobreni Olysio (simeprevir) novembra 2013.godine kao i Sovaldi decembra 2013.godine.

Hepatitis C je virusno oboljenje koje prouzrokuje inflamaciju jetre, što dalje vodi narušavanju njene funkcije i posledične jetrine insuficijencije. Dobar deo obolelih od HCV infekcije nema simptome bolesti sve dok oštećenje funkcije jetre ne bude očigledno, a to može potrajati godinama. Kod nekih se može javiti ciroza jetre, što dalje može voditi krvarenju, žutici, nakupljanju tečnosti u trbušnoj duplji, infekciji i raku jetre. Procenjuje se da u Americi ima preko 3 miliona inficiranih HCV-om, a ukoliko se ne započne odgovarajuća terapija kod 15-30% njih će se razviti ciroza jetre.

Efikasnost leka Harvoni je proverena preko tri kliničke studije, koje su obuhvatile preko 1500 ispitanika, a koji nisu prethodno nisu lečeni ili su lečeni a terapija nije davala efekat (uključujući i pacijente sa cirozom). Najčešće zapažen neželjeni efekat terapije jesu mučnina i glavobolja.

Harvoni i Sovaldi su zaštićena imena farmaceutske kompanije Gilead, Kalifornija, SAD. Olysio je proizvod Janssen Pharmaceutical, SAD.

 

izvor: FDA, Drugs.com


HIRURGIJA

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

INTERNA MEDICINA

Nodalne ekstrasistole

Nodalne ekstrasistole - nastaju usled ekscitacije ćelija u bilo kom delu AV čvora.   Ektopični impuls će dovesti do ranije, istovremene ili kasnije aktivacije pretkomora u odnosu na komore, pa će P-talas biti: ispred,...

Thrombangiitis obliterans (Morbus Buerger, Birgerova bolest)

Thrombangiitis obliterans (Morbus Buerger, Birgerova bolest, Morbus Winiwarter-Buerger) je zapaljenjsko, trombozno oboljenje arterija i vena stopala i šaka, neaterosklerotična vaskularna bolest. PATOGENEZA: Smatra se da je u pitanju nenormalna ćelijska i povišena humuralna imunološka...

Trikuspidalna insuficijencija

Trikuspidalna insuficijencija - Najčešće nastaje usled dilatacije desne komore (DK) i trikuspidnog prstena u plućnoj hipertenziji ili pulmonalnoj stenozi = FUNKCIONALNA REGURGITACIJA, mada može biti i ORGANSKE PRIRODE (reumatska groznica, endokarditis, sistemske bolesti...