Kalendar javnog zdravlja

 

Januar

 
21-28. jan

Evropska nedelja prevencije raka grlića materice

31.jan

Nacionalni dan bez duvanskog dima

Februar

 
4.feb

Svetski dan borbe protiv raka

Mart

Nacionalni mesec borbe protiv raka
8.mar

Dan ženskih prava

22.mar

Svetski dan voda

24.mar

Svetski dan borbe protiv tuberkuloze

April

 
7.apr

Svetski dan zdravlja

20.apr

Međunarodni dan zaštite od buke

22.apr

Dan planete zemlje

28.apr

Svetski dan bezbednosti na radu

Treća nedelja aprila

Evropska nedelja imunizacije

Četvrta nedelja aprila

Nedelja prevencije povreda u saobraćaju

Maj

 
5.maj

Međunarodni dan babica

10.maj

Međunarodni dan fizičke aktivnosti ''Kretanjem do zdravlja''

11.maj

Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi

12.maj

Međunarodni dan sestrinstva

15.maj

Međunarodni dan porodice

20.maj

Dan zdravih gradova

22.maj

Međunarodni dan biološke raznovrsnosti

31.maj

Svetski dan bez duvanskog dima

Treća nedelja maja

Nacionalna nedelja zdravlja usta i zuba

Jun

 
5.jun

Svetski dan čovekove okoline

14.jun

Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi

26.jun

Međunarodni dan protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge

Jul

 
11.jul

Svetski dan stanovništva

Avgust

 
Prva nedelja avgusta

Svetska nedelja dojenja

12.avg

Međunarodni dan mladih

Septembar

 
10.sep

Svetski dan prevencije samoubistava

11.sep

Svetski dan prve pomoći

24.sep

Svetski dan srca (nedelja u trećoj nedelji septembra)

Četrdeseta nedelja u godini

Nacionalna nedelja promocije dojenja

Oktobar

Nacionalni mesec pravilne ishrane
1.okt

Međunarodni dan starih

10.okt

Svetski dan mentalnog zdravlja

16.okt

Svetski dan hrane

17.okt

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Novembar

 
14.nov

Svetski dan borbe protiv šećerne bolesti

15.nov

Međunarodni dan borbe protiv opstruktivne bolesti pluća

20.nov

Međunarodni dan deteta

Decembar

 
1.dec

Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

3.dec

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

 

 

 

Izvor: ''Kalendar javnog zdravlja'', poster - Ministarstvo zdravlja, Odbor za javno zdravlje i projekat Evropske unije ''Unapređenje preventivnih zdravstvenih usluga u Srbiji''

 


HIRURGIJA

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

INTERNA MEDICINA

Trikuspidalna stenoza

Trikuspidalna stenoza - opstruisan protok krvi iz desne pretkomore (DP) u desnu komoru (DK) tokom dijastole komora ETIOLOGIJA: reumatska groznica zastoj krvi u velikim venama i porast pritiska KLINIČKA SLIKA: Manji priliv u desno srce smanjuje minutni...

Sinusna aritmija

Sinusna aritmija - na EKG se vidi kao promena dužine PP intervala u okviru 10% . Najčešće se ispoljava kao RESPIRATORNA SINUSNA ARITMIJA (fiziološka je, posebno kod dece; uzrokovana refleksnom inhibicijom vagusa; vidi se...

Lepršanje pretkomora (atrijalni flater)

Atrijalni flater (lepršanje pretkomora) - nastaje zbog nenormalnog automatizma pretkomora koji dovodi do fenomena kruženja i održavanja aritmije ; frekvenca pretkomora je 250-300/min. Na EKG se vide F-talasi (flater), koji su pravilni i...