U donošenju odluke o tretmanu pored podataka iz histopatološkog nalaza, moraju se uzeti u obzir i sledeći faktori:

  • Uzanperovalost, odnosno raširenost bolesti , koja se izražava TNM ili klinički stadijima.
  • Starost i opšte zdravstveno stanje pacijenta
  • Raspoloživost terapijske opreme, kadra, medikamenata
  • Socijalno-ekonomske prilike
Opširnije: Terapija u Onkologiji

Kao hitno, urgentno stanje u onkologiji definiše se svaki akutni, potencijalno smrtni događaj ili stanje, koje može da ugrozi život pacijenta, a koje je uzrokovano tumorom ili antitumorskim tretmanom. U diferencijalnoj dijagnozi treba razmotriti akutna stanja nastala zbog drugih razloga, nevezano za malignu bolest.

Opširnije: Urgentna stanja u Onkologiji

Karcinogeneza je proces nastanka tumora koji se odvija kroz nekoliko faza. Nastaje kao posledica dejstva niza endogenih i egzogenih faktora koji dovode do oštećenja na nivou gena. Maligno transformisane ćelije imaju nekoliko fenotipskih karakteristika: autonomija, klonalnost, anaplazija i sposobnost metastaziranja.

Opširnije: Karcinogeneza
eXTReMe Tracker