Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je primenu lekova Tafinlar (dabrafenib) i Mekinist (trametinib), u kombinaciji, u terapiji anaplastičnog tiroidnog karcinoma (ATC) koji se ne može hirurški odstraniti ili je metastazirao na druge delove tela, a ima abnormalni gen, BRAF V600E (BRAF V600E pozitivna mutacija).

 

Anaplastični karcinom štitaste žlezde (anaplastični tiroidni karcinom) je retka, agresivna forma tiroidnog karcinoma. Procenjuje se da se godišnje javi preko 50.000 novih slučajeva tiroidnog karcinoma, a da godišnje od iste bolesti umire preko 2.000 osoba u SAD. Anaplastični karcinom čini 1-2% svih karcinoma štitaste žlezde.

Oba leka, i Tafinlar i Mekinist, su odobreni za upotrebu, pojedinačno ili u kombinaciji, u terapiji BRAF V600 mutacijom pozitivnih metastatskih melanoma. Dodatno, Tafinlar i Mekinist su odobreni za korišćenje, u kombinaciji, u terapiji BRAF V600E mutacija-pozitivnog, metastatskog karcinoma pluća (non-small cell).

Efikasnost Tafinlar i Mekinist leka u tretmanu anaplastičnog karcinoma štitaste žlezde je pokazana kroz kliničku studiju bolesnika sa retkom formom karcinoma sa BRAF V600E mutacijom, a praćen je procenat bolesnika sa kompletnom ili delimičnom redukcijom u veličini tumora.

Neželjeni efekti ova dva leka uključuju pireksiju, glavobolju, artralgiju, zamor, mučninu, povraćanje, dijareju, mijalgiju, dispneju. Ozbiljni neželjeni efekti uključuju razvoj novog karcinoma, ozbiljno krvarenje, srčane probleme, febrilnost, visok šećer, anemija. Oba leka mogu da oštete fetus, te ženama treba predstaviti potencijalne rizike po fetus.

Oba leka su proizvod farmaceutske kuće Novartis Pharmaceuticals Corporation.

izvor: www.fda.gov


HIRURGIJA

Kraniocerebralne povrede (commotio, compressio, contusio, epiduralni hematom, subduralni hematom)

Kraniocerebralne povrede su povrede lobanje (kranijum) i mozga (cerebrum). U ove povrede spadaju povrede poglavine (skalpa), povrede kostiju (prelomi), povrede moždanog tkiva i krvarenja u lobanji kao posledica traume. Dijagnoza se postavlja pomoću...

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

INTERNA MEDICINA

Eisenmengerov sindrom (Eisenmenger syndrom)

EISENMENGER SY (Eisenmengerov sindrom) -  razvija se kod mana sa levo-desnim šantom, kod kojih već od rođenja ili kasnije dolazi do opstrukcije u plućnim arterijama, što uslovljava povećanu plućnu rezistencu i plućnu...

Akutno plućno srce (Cor pulmonale acutum)

Akutno plućno srce (Cor pulmonale acutum) - Nastaje prekidom cirkulacije u jednoj od GLAVNIH GRANA a.pulmonalis ili kada mnogobrojni mali embolusi prekinu cirkulaciju velikog broja malih grana a.pulmonalis (obično masivne embolije). Opstrukcijom više od 2/3 plućnog vaskularnog...

Atrioventrikularna (AV) disocijacija, dvostruki ritam

Atrioventrikularna disocijacija ili dvostruki ritam - predstavlja poremećaj ritma gde komore rade jednim, a pretkomore drugim ritmom.  Postoje dva vodiča srca, od kojih je jedan u pretkomori, a drugi u komori, a...