Evropska agencija za lekove (EMA) I Američka agencija za lekove (FDA) odobrile su upotrebu leka Lutathera (lutetium Lu 177 dotatate) u terapiji određenih oblika karcinoma koji zahvataju pankreas I gastrointestinalni trakt tzv. GastroEnteroPankreatični neuroendokrini tumori (GEP-NET).

 

Ovo je prvi put da se radioaktivni lek, ili radiofarmak, odobrava u terapiji GEP-NET. Osnovno polje indikacije je kod adultne populacije sa somatostatin receptor-pozitivnim GEP-NET.

GEP-NET predstavljaju retku grupu karcinoma sa limitiranim terapijskim opcijama, naročito nakon što inicijalni tretman ne uspe da zaustavi tumorski rast. Mogu se naći u pankreasu ali I u različitim delovima gastrointestinalnog trakta poput želuca, tankog I debelog creva I rektuma. Procenjuje se da se u SAD javi oko 30.000 novih slučajeva svake godine.

Lutathera je radioaktivni lek koji ispoljava svoje dejstvo vezivanjem za određene delove ćelije, zvane somatostatinski receptor, koji se mogu naći kod pojedinih tumora. Po vezivanju za receptor, lek ulazi u ćeliju dozvoljavajući radijaciji da prouzrokuje oštećenje tumorske ćelije. Lek je ispitan kroz dve kliničke studije (u prvoj je uključeno oko 230 pacijenata, a u drugoj oko 1215 pacijenata), I u obe je pokazao svoje dejstvo na smanjenje tumorskog rasta.

Najčešće prijavljivani neželjeni efekti uključuju limfopeniju, povećanje određenih enzima krvi (AST, ALT, gamaGT), povraćanje, mučnina, hiperglikemija, hipokalijemija. Od ozbiljnijih neželjenih efekata koji su registrovani su: mijelosupresija, leukemija, renalna toksičnost, neuroendokrine hormonalne krize, hepatotoksičnost, neplodnost.

Lutathera je proizvod farmaceutske kuće Advanced Accelerator Applications, podgrupa Novartis AG.


HIRURGIJA

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

Operacija hemoroida za trajno oslobađanje od tegoba

 Hemoroidi su izbočine, čvorići različite veličine u analnoj regiji, koje čine otečene vene. Mogu biti spoljašnji i unutrašnji. Spoljašnji se javljaju ispod sfinktera (kružni mišić koji zatvara anus) i skloni...

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

INTERNA MEDICINA

Sinusna bradikardija

Sinusna bradikardija - označava usporenje srčane frekvence ispod 50/min.   EKG nema promena, osim usporenja ritma. Uzroci su razni: fiziološka bradikardija nalazi se u sportista i fizičkih radnika. Javlja se pri povećanom tonusu vagusa: san,...

Akutno plućno srce (Cor pulmonale acutum)

Akutno plućno srce (Cor pulmonale acutum) - Nastaje prekidom cirkulacije u jednoj od GLAVNIH GRANA a.pulmonalis ili kada mnogobrojni mali embolusi prekinu cirkulaciju velikog broja malih grana a.pulmonalis (obično masivne embolije). Opstrukcijom više od 2/3 plućnog vaskularnog...

Aritmije - Poremećaji u stvaranju impulsa u sinusnom čvoru, sinusna tahikardija, sinusna bradikardija, sinusna aritmija, putujući vodič srca

POREMEĆAJI U STVARANJU IMPULSA U SINUSNOM ČVORU - Sinusni čvor normalno stvara 50-100 impulsa/min     Sinusna tahikardija - karakteriše se frekvencim srca preko 100/min, do 140 i više. EKG je sličan normalnom sinusnom ritmu, ali...