Američka FDA sredinom februara ove godine odobrila je upotrebu leka Erleada (apalutamide) u terapiji ne-metastatkog karcinoma prostate, koji pokazuje tendenciju rasta I pored upotrebe hormonske terapije (kastraciono-rezistentan).

 

Prema podacima NCI (National Cancer Institute, National Istitutes of Health), karcinom prostate je druga najčešća forma karcinoma muškaraca u SAD, procenjuje se da se godišnje registruje preko 150.000 novih slučajeva samo u SAD, a da gotovo 30.000 pacijenta umire svake godine od ovog tipa maligniteta. Oko 10-20% slučajeva karcinoma prostate su kastraciono-rezistentni.

Erleada ispoljava svoje dejstvo blokirajući efekte androgena na tumor. Ovi androgeni, poput testosterona učestvuju u tumorskom rastu.

Sigurnost I efikasnost Erleada leka ispitanaje u randomozovanoj kliničkoj studiji od preko 1200 pacijenata sa ne-metastatskim, kastraciono-rezistentnim karcinomom prostate.

Među prijavljenim neželjenim efektima korišćenja Erleada leka su mučnina, hipertenzija, svrab, proliv, gubitak telesne teđine, artralgija, smanjen apetit, periferni edemi.

Erleada je proizvod farmaceutske kuće Janssen Pharmaceutical Companies.


HIRURGIJA

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

INTERNA MEDICINA

Arterijska hipotenzija (nizak krvni pritisak)

Arterijska hipotenzija (nizak krvni pritisak) je stanje kada je sistolni pritisak ispod 90mmHg (12 kPa), a dijastolni pritisak ispod 60mmHg (8 kPa). KLINIČKA SLIKA: vrtoglavice, nesvestice, sinkope, umor, malaksalost, zamaranje pri stajanju, bradikardija, prekordijalne...

Komorske /ventrikularne/ ekstrasistole VES

Komorske ekstrasistole (VES)  - nastaju nadražajem miokarda leve ili desne komore posle perioda apsolutne ili relativne refraktarnosti. Na EKG: prevremeni, široki QRS-kompleksi kojima prethodi P-talas ST-segment i T-talas imaju suprotan smer od QRS-kompleksa postojanje postekstrasistolne ”kompenzatorne...

Stenoza plućne arterije (stenosis arteriae pulmonalis)

Stenoza plućne arterije je suženje otvora a.pulmonalis na mestu zalistaka (VALVULARNA ili INFUNDIBULARNA stenoza); koje čini prepreku krvi, tako da desna komora hipertrofiše. Pluća primaju manje krvi.   BlažI oblici mogu biti bez simptoma, a...