Američka agencija za lekove (FDA) krajem januara ove godine odobrila je primenu novog leka Halaven (eribulin mesylate), kao vid hemioterapije, u terapiji liposarkoma (posebnog oblika sarkoma mekih tkiva) koji se ne može hirurški ukloniti (neresektabilan) ili koji je uznapredovao (metastatski). Ovaj vid terapije je odobren za pacijente koji su dobijali hemioterapiju koja sadrži antracikline.

Halaven je prvi lek koji je odobren za pacijente sa liposarkomom koji je pokazao poboljšanje u vremenu preživljavanja,” ističe dr Richard Pazdur, direktor hematološkog odseka i onkoloških produkata u FDA. “Klinički podaci koje je pregledala FDA ukazuju da  Helaven produžava sveukupno preživljvanje za gotovo sedam meseci.”

Sarkomi mekih tkiva su bolest gde se kancerske ćelije formiraju u mekim tkivima tela, uključujući mišiće, tetive, masno tkivo, krvne sudove, limfne sudove, nerve i tkivo koje okružuje zglobove. Liposarkoma je specifičan tip sarkoma mekih tkiva koji se javlja u masnim ćelijama, može da nastane gotovo bilo gde u organizmu, ali je ipak najčešće mesto javljanja glava, vrat, noge, ruke, trup i trbuh. Procenjuje se da se godišnje u SAD dijagnostikuje oko 12000 novih slučajeva.

Efikasnost i sigurnost leka evaluirana je kod 143 klinička ispitanika sa uznapredovalim liposarkomom koje je neresektabilan ili koji se proširio na okolne limfne noduse (lokalno uznapredovala bolest) ili se proširio po telu (metastatki oblik bolesti), i koji se već tretirani hemioterapijom. Srednje sveukupno vreme preživljavanja kod pacijenata sa liposarkomom a koji su primali novi lek (Halaven) upoređivan je sa lekom dekarbazinom (15.8 meseci na prema 8.4 meseca)

Najčešći neželjeni efekti koji su opisani su: mučnina, povraćanje, alopecija, konstipacija, periferna neuropatija, bol u trbuhu, neutropenija; a među ozbiljnijim neželjenim efektima moguća je i leukocitoza, neuropatija, produženje QT intervala.

Halaven je proizvod Eisai, Woodcliff Lake, New Jersey.

 

izvor: FDA.gov


HIRURGIJA

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

INTERNA MEDICINA

Thrombangiitis obliterans (Morbus Buerger, Birgerova bolest)

Thrombangiitis obliterans (Morbus Buerger, Birgerova bolest, Morbus Winiwarter-Buerger) je zapaljenjsko, trombozno oboljenje arterija i vena stopala i šaka, neaterosklerotična vaskularna bolest. PATOGENEZA: Smatra se da je u pitanju nenormalna ćelijska i povišena humuralna imunološka...

Nodalne (atrioventrikularne, AV) aritmije, nodalna ekstrasistola, nodalna tahikardija, atrioventrikularna disocijacija, dvostruki ritam

NODALNE (ATRIOVENTRIKULARNE) ARITMIJE - Normalni AV nodus, ne stvara, već samo prenosi impulse iz SA čvora na komore; frekvenca njegovog stvaranja je manja od sinusne i iznosi 40-60/min Nodalni ritam može nastati...

Aortna insuficijencija (aortna regurgitacija, Insufficientia valvulae semilunaris aortae)

Aortna insuficijencija (Insufficientia valvulae semilunaris aortae, aortna regurgitacija) - Usled nedovoljnog zatvaranja zalistaka dolazi do vraćanja manje ili veće količine krvi iz aorte u levu komoru (LK) u toku dijastole ETIOLOGIJA: reumatska groznica,...