Američka agencija za lekove (FDA - The U.S. Food and Drug Administration) dala je garancije za ubrzani postupak odobravanja leka Keytruda (pembrolizumab) u terapiji pacijenata sa uznapredovalim ili neresektabilnim melanom, a koji ne reaguje na postojeću dostupnu terapiju. Prema epidemiološkim studijama incidenca melanoma se udvostručuje svakih 10 godina i raste brže od incidence drugih solidnih tumora.

Melanom, prema podacima NCI (National Cancer Institute), predstavlja oko 5% svih novootkrivenih karcinoma u SAD, a takođe, procenjuje se, da godišnje u SAD oboli preko 75.000 osoba, kao i da oko 10.000 bolesnika umire od ove bolesti godišnje.  U Srbiji (bez Vojvodine) su 2009.g. otkrivena 453 (241 muškarac, 212 žena) nova slučaja melanoma (stopa incidence 8,5), dok su iste godine umrla 183 obolela (stopa mortaliteta 3,4).


Keytruda je prvi odobreni lek koji blokira ćelijski put poznat kao PD-1, koji blokira imunski sistem u napadanju ćelija melanoma; a namenjen je kao lek koji će se davati po terapiji ipilimumab-om (jedna vrsta imunoterapje). U pacijenata sa melanomom kod kojih postoji ekspresija genske mutacije BRAF V600,  namenjen je u terapiji posle primene: ipilimumab i BRAF inhibitora (terapija koja blokira aktivnost BRAF genske mutacije).

Keytruda je šesti po redu terapijski protokol koju je FDA odobrila od 2011.godine, a većina od protokola ima različite mehanizme dejstva. Pet prethodno odobrenih terapija za melanome uključuju: ipilimumab (2011), peginterferon alfa-2b (2011), vemurafenib (2011), dabrafenib (2013), i trametinib (2013).

Efikasnost je pokazana kod 173 pacijenta sa uznapredovalim melanomom, koji pokazuju progresiju bolesti i nakon primene prethodno dostupnih terapijskih protokola. Pacijenti su dobijali ili preporučene doze od 2 mg/kg ili veće doze do 10 mg/kg. Kod oko 24% došlo je do smanjenja tumora, i ovaj efekat se održavao između 1,4-8,5 meseci, a kod dobrog dela pacijenata se nastavljao i posle ovog perioda.

Sigurnost leka je ispitivana kod 411 pacijenata sa uznapredovalim melanomom. Najčešći neželjeni efekti su umor, kašalj, mučnina, svrab kože (pruritus), osip, smanjen apetit, zatvor, bol u zglobovima (artralgija) i proliv (dijareja). Lek takođe ima potencijal i za nastanak povremenih teških imunološki posredovanih neželjenih efekata (pneumonitis, kolitis, hepatitis…).


Keytruda je proizvod farmaceutske kuće Merck & Co.

 

Izvor: Zvanični sajt FDAOpširnije o leku


HIRURGIJA

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

INTERNA MEDICINA

Koarktacija aorte (Coarctatio aortae)

Koarktacija aorte (Coarctatio aortae) -  je suženje aorte na mestu pripoja arterijskog ligamenta. Samo suženje može biti lokalizovano bilo gde na torakalnoj ili abdominalnoj aorti. Patofiziologija: usled suženja dolazi do opstrukcije toka krvi prema...

Otkrivena matična ćelija koja uzrokuje srčane bolesti?

Naučnici sa UC Berkley su nedavno objavili rad, u časopisu Nature Communications, navodeći da su izolovali tip matične (stem) ćeluje, koja u kasnijem životnom dobu uzrokuje oboljenja srca. Istraživanje je u suprotnosti sa dosadašnjim...

Angina pektoris (Angina pectoris)

Angina pektoris (Angina pectoris, stenokardija) je simptom ili skup simptoma, među kojima je vodeći bol (specifične lokalizacije, zračenja, dužina trajanja, provokativni faktori). Bol je najčešće lokalizovan u prekordijumu iza grudne kosti,...