Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

 

BENIGNI TUMORI PLUĆA:

 

 1. Hamartomi – najčešći
 2. Epitelni tumori (papilom, polip, adenom…)
 3. Mezenhimski tumori (lipom, fibrom, lejomiom, neurofibrom…)
 4. Limfoidni tumori (plazmocitom, limfocitom…)

 

 • INTRABRONHIJALNA LOKALIZACIJA: 
  - dovode do iritacije bronha; 
  - kasnije dolazi do opstrukcije bronha-atelektaza, bronhitis, bronhiektazije.
  - Dijagnoza se postavlja iz isečka uzetog bronhoskopijom
 • INTRAPULMONALNA LOKALIZACIJA: 
  - tumori veći od 3-4cm dovode do dispneje pri naporu.
  - Hamartom se dokazuje nalazom kalcifikacija
  - Ostali se na snimku vide kao ograničene senke
  - Terapija je hirurška, radi se resekcija
  - Mogući su recidivi

 

 

MALIGNI TUMORI PLUĆA

 1. Karcinom bronha
 2. Sarkom pluća
 3. Metastaze u plućima

 

 • Sarkom pluća može biti:
  fibrosarkom, miosarkom, 
  angiosarkom, hondrosarkom, limfosarkom i retikulosarkom

 

Metastaze u plućima:

Putevi metastaziranja su različiti:

 • hematogeno: iz šupljih vena (glava, vrat, mala karlica)
  sistemom vene porte (želudac, kolon, pankreas)
 • limfogeno
 • per continuitatem


Najčešće su metastaze iz gastrointestinalnog trakta, dojke, gonada, tiroideje, prostate, bubrega.

Radiografski se metastaze vide kao

 • PEČATNE SENKE – tzv. senke “TOPOVSKA ĐULAD, to su kružne senke, različite veličine, homogene
 • MILIJARNA KARCINOZA je druga mogućnost radiografskog prikaza plućnih metastaza; 
  to su tada mikro- i makronodozne senke, koje podsećaju na sliku milijarne tuberkuloze (TBC).
 • LYMPHANGITIS CARCINOMATOSA je radiografska slika limfogenih metastaza; 
  vidi se mrežast izgled intersticijuma, po pravilu sa subakutnim plućnim srcem.


Terapija svih plućnih metastaza je hiruška.

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,


HIRURGIJA

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

Hemoroidi (šuljevi)

Hemoroidi su jastučići submukoznog tkiva koje sadrži venule, arteriole i glatko-mišićna vlakna koja su smeštena u analnom kanalu. Tri hemoroidalna jastučeta se nalaze u levom bočnom, desnom prednjem i desnom...

Zapaljenska bolest creva (Inflamatorne bolesti creva, ulcerozni kolitis, Kronova bolest)

Zapaljenjska bolest creva obuhvata ulcerativni kolitis, Kronovu bolest i nedeterminisani kolitis. Ulcerativni kolitis je javlja kod 8 do 15 osoba na 100 000 u Sjedinjenim Državama i Severnoj Evropi. Incidencija je...

INTERNA MEDICINA

Aneurizma aorte

Aneurizma aorte ispoljava se kao šupalj tumor ili kesa, koja je neposredno povezana sa lumenom arterije i ispunjena tečnom ili zgrušanom krvlju. PODELA: Patogenetski:prave (sva tri sloja), lažne (krv se izliva iz arterije, stvara...

Ventrikularna tahikardija (VT)

Ventrikularna tahikardija (VT) - je niz od 3 i više VES sa frekvencom 100-250/min. Nastaje usled postojanja ektopičnog centra u komorama – sa brzom frekvencom stvaranja impulsa.  Tipovi ventrikularne tahikardije su: perzistirajuća paroksizmalna tahikardija (neprekidno traje...

Plućna embolija (embolio pulmonum)

PLUĆNA EMBOLIJA - Nastaje zbog opstrukcije manjih ili većih grana a.pulmonalis krvnim ugruškom ili drugim materijama koje putem venske krvi dospevaju u cirkulaciju (masna i vazdušna embolija) ETIOLOGIJA: tromboflebitis i flebotromboza dubokih vena nogu, karličnih vena parijetalna...