Nekontrolisano povećanje krvnog pritiska vodi različitim promenama strukture srčanog misića, koronarnih arterija i sprovodnog sistema srca. Klinički se ove promene ispoljavaju kao angina ili infarkt miokarda, srčana aritmija i srčana insuficijencija. Zato je hipertenzivna bolest srca (HBS) termin koji isključivo obuhvata bolesti srca koje su izazvane direktnim ili indirektnim uticajem povišenog krvnog pritiska (KP). Ove bolesti se razvijaju kao odgovor na hronično povećanje KP,a i akutno povećanje KP dovodi do pojave simptoma koji su češći kod hronične hipertenzije.

Opširnije: Hipertenzivna bolest srca...
eXTReMe Tracker