Akutno plućno srce (Cor pulmonale acutum) - Nastaje prekidom cirkulacije u jednoj od GLAVNIH GRANA a.pulmonalis ili kada mnogobrojni mali embolusi prekinu cirkulaciju velikog broja malih grana a.pulmonalis (obično masivne embolije).


Opstrukcijom više od 2/3 plućnog vaskularnog stabla razvija se akutno plućno srce. Između 10-60% bolesnika umire naglom smrću 2h od početka simptoma.

 

PATOGENEZA:

 • Nagli porast vaskularne rezistence pluća uslovljava brzi porast pritiska u a.pulmonalis.
 • Desna komora se dilatira, a pritisak se retrogradno prenosi na desnu pretkomoru i vene koje se ulivaju u nju;
 • Minutni volumen opada, i dolazi do smanjenja punjenja leve komore (zbog dilatacije desne komore)

KLINIČKA SLIKA:

 • SINKOPA zbog pada arterijskog pritiska (TA)
 • ANGINOZNI BOL zbog neadekvatnog koronarnog protoka
 • GUŠENJE zbog plućne hipoventilacije
 • BLEDILOCIJANOZADISPNEAHLADNI EKSTREMITETI
 • PAD ARTERIJSKOG PRITISKA, TAHIPNEAGALOP desne komore i desne pretkomore

 

EKG:

znaci opterećenja desne pretkomore i desne komore (isto i RTG)

 • nizak Q i negativan T u III odvodu, dubok S u I odvodu → znak McQuinne
 • dubok S od V1 do V6
 • depresija ST u V2znak McQuinne
 • parcijalni ili kompletni blok desne grane (RR’ u V1, V2)
 • P pulmonale - visok i šiljat P u II odvodu

 

Gasne analize pokazuju hipoksemiju

 

DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA:

 • akutni infarkt miokarda
 • pneumotoraks
 • pneumonija
 • pleuritis

 

TERAPIJA:

 • Strogo mirovanje
 • Streptokinaza i.v (lizira svež ugrušak i uspostavlja plućni protok)
 • Heparin i.v (2-3 nedelje, a nakon toga 3-6 meseci antikoagulantna terapija dikumarolskim preparatima)
 • Kiseonik, digitalis (aritmije i blok desne grane)
 • Embolektomija (hiruško otklanjanje tromba)

 

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, yale.edu, medscape,

 

 


HIRURGIJA

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

Operacija hemoroida za trajno oslobađanje od tegoba

 Hemoroidi su izbočine, čvorići različite veličine u analnoj regiji, koje čine otečene vene. Mogu biti spoljašnji i unutrašnji. Spoljašnji se javljaju ispod sfinktera (kružni mišić koji zatvara anus) i skloni...

INTERNA MEDICINA

Aritmije - Sinoatrijalni (SA) poremećaji sprovođenja impulsa, SA blok, sick sinus sindrom

SINOATRIJALNI (SA) POREMEĆAJI SPROVOĐENJA - Usporeno širenje nadražaja nastaje u spoju SA čvora i pretkomora. U odnosu na stepen izraženosti prepreke sprovođenju, mogući su blokovi I, II ili III stepena.  Asimptomatski SA...

Stenoza plućne arterije (stenosis arteriae pulmonalis)

Stenoza plućne arterije je suženje otvora a.pulmonalis na mestu zalistaka (VALVULARNA ili INFUNDIBULARNA stenoza); koje čini prepreku krvi, tako da desna komora hipertrofiše. Pluća primaju manje krvi.   BlažI oblici mogu biti bez simptoma, a...

Perikarditis (upala srčane maramice, pericarditis)

Perikarditis (upala srčane maramice, pericarditis) -  vrlo retka bolest perikarda (srčane maramice), retko se nalazi primarno, a najčešći je u sklopu nekog drugog oboljenja ili kao komplikacija osnovne bolesti.   ETIOLOGIJA: Idiopatski Infektivni: virusi, bakterije,...