Tetralogija Falo (tetralogy of Fallot (TOF)) je urođeni srčani defekt koji uključuje četiri anatomske abnormalnosti (mada  su samo tri od njih uvek prisutne). To je najčešća cijanotična srčana mane, a i najčešći uzrok sindroma plave bebe. Prvi put je opisana 1672. godine od strane Niels Stensen, potom 1773. Edvard Sandifort, a u 1888. od strane francuskog lekara Etienne-Louis Artur Fallot, po kome je i nazvana.

 

Tetralogija Fallot obuhavata četiri istovremene greške:

 1. STENOZA UŠĆA A.PULMONALIS
 2. KOMORSKI SEPTALNI DEFEKT
 3. DEKSTROPOZICIJU AORTE - “jaše nad septumom”
 4. HIPERTROFIJA DESNE KOMORE

 

Patogeneza:

 • Dekstropozicija aorte omogućava da aorta prima krv iz obe komore, što značI da u nju ulazi i oksigenisana i neoksigenisana venska krv
 • Stenoza pulmonalnog ušća sprečava protok ka plućima, tako da veći deo krvi iz desne komore odlazi u aortu, manji u pluća (sledi smanjena oksigenacija krvi)
 • Desna komora savlađuje dva otpora: stenozu pulmonalnog ušća i sistemski pritisak, pa dolazi do hipertrofije desne komore

 


Klinički oblici:

 1. BLEDI FALLOT 
  blažI oblik; manje suženje a.pulmonalis; blaga cijanoza
 2. EKSTREMNI FALLOT 
  izrazita cijanoza od rođenja; kod odraslih se ne sreće


Klinička slika:

 • CIJANOZA je najvažnija karakteristika !!!

  Cijanoza je plavičasta, modra prebojenost kože i sluznica nastala usled smanjene saturacije hemoglobina (Hgb) kiseonikom (povišen je redukovani hemoglobin (Hgb) u krvi, više od 5g/100ml)
 • CENTRALNA CIJANOZA
  plavičasta prebojenost kože i sluznica usta (naročito jezika !!!), 
  sreće se kod plućnih bolesti (pad ventilacija; poremećen odnos ventilacija/perfuzija), srčanih bolesti (stenoza pulmonalne arterije, tetralogija Fallot - desno-levi (DL) šant)
 • PERIFERNA CIJANOZA
  plavičasta prebojenost kože. Jezik normalne boje !!!
  Nastaje usled poremećaja cirkulacije (mali minutni volumen (MV) srca), usled čega raste koncentracija redukovanog hemoglobina (Hgb) u venskoj krvi, dok je u arterijskoj saturacija kiseonika normalna. 
  Periferna cijanoza postoji u mitralnoj stenozi, kardiogenom šoku, kod lokalne vazokonstrikcije (stezanje prsta gumicom)
 • Većina dece nema cijanozu na rođenju, već se javlja od 6-12 meseca
 • Usled anoksemije deca zaostaju u razvoju. 

  Tolerancija na otpor je izuzetno smanjena, javlja se cijanoza i dispnea, pa deca zauzimaju ČUČEĆI POLOžAJ, jer u njemu osećaju manju dispneju. Cijanoza se javlja pri plaču, trčanju, hranjenju
 • U slučajevima teške tetralogije Fallot i teže anoksemije mozga, deca imaju ANOKSEMIČNE KRIZE (obično pri plaču, hranjenju) koje se ispoljavaju iznenadnom malaksalošću, gubitkom svesti, konvulzijama, šokom od smrti. Uzrok je spazam plućne infundibularne arterije


Fizikalni nalaz:

 • Karakteristična je UDVOJENOST DRUGOG TONA
 • Čujna je samo A2 komponenta; nad pulmonalnom arterijom se čuje samo SISTOLNI EJEKCIONI ŠUM različitog intenziteta (od dosta grubog, praćenog trilom, do sasvim blagog; u najtežim slučajevima se ne čuje, dakle, jačina šuma opada sa većom pulmonalnom stenozom)
 • Usled anoksemije javlja se poliglobulija (porast eritrocita (Er) i hematokrita (Ht))


EKG:

 • hipertrofija desne komore: visok R u V1; dubok S u V6


Prognoza i komplikacije:

 • Ova mana ima lošu prognozu.
 • Deca umiru usled infekcija, moždanog apscesa, tromboza, infektivnog endokarditisa, anoksemične krize
 • Najteža komplikacija je cerebralna tromboza (usled poliglobulije) koja daje hemiplegije


RTG:

 • malo srce sa hipertrofijom desne komore; luk a.pulmonalis nedostaje; vrh srca proširen u vidu ”drvene klompe”; vaskularna šara pluća je oskudna


Terapija:

 • zatvaranje VSD;
 • hiruška transpozicija krvnih sudova;
 • proširenje pulmonalne stenoze

 

 

Izvor: medSkripte, wikipedia.org, yale.edu, mayoclinic.com, 

 

 


HIRURGIJA

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

Operacija hemoroida za trajno oslobađanje od tegoba

 Hemoroidi su izbočine, čvorići različite veličine u analnoj regiji, koje čine otečene vene. Mogu biti spoljašnji i unutrašnji. Spoljašnji se javljaju ispod sfinktera (kružni mišić koji zatvara anus) i skloni...

INTERNA MEDICINA

Trilogija Fallot

  Trilogija Fallot predstavlja niz kongenitalnih defekata a čine je: STENOZA UŠĆA A.PULMONALIS PRETKOMORSKI SEPTALNI DEFEKT HIPERTROFIJA DESNE KOMORE   Povišen pritisak u desnom srcu dovodi do levo-desnog (LD) šanta. Smanjen je protok kroz pluća Ova mana sreće...

Sinusna bradikardija

Sinusna bradikardija - označava usporenje srčane frekvence ispod 50/min.   EKG nema promena, osim usporenja ritma. Uzroci su razni: fiziološka bradikardija nalazi se u sportista i fizičkih radnika. Javlja se pri povećanom tonusu vagusa: san,...

Trikuspidalna insuficijencija

Trikuspidalna insuficijencija - Najčešće nastaje usled dilatacije desne komore (DK) i trikuspidnog prstena u plućnoj hipertenziji ili pulmonalnoj stenozi = FUNKCIONALNA REGURGITACIJA, mada može biti i ORGANSKE PRIRODE (reumatska groznica, endokarditis, sistemske bolesti...