Stenoza plućne arterije je suženje otvora a.pulmonalis na mestu zalistaka (VALVULARNA ili INFUNDIBULARNA stenoza); koje čini prepreku krvi, tako da desna komora hipertrofiše. Pluća primaju manje krvi.

 

  • BlažI oblici mogu biti bez simptoma, a SISTOLNI ŠUM se slučajno otkriva
  • U težim služajevima: dispnea pri naporu, ponekad sinkopa, moguća je cijanoza perifernog tipa
  • Karakterističan je SISTOLNI EJEKCIONI ŠUM nad pulmonalnom arterijom koji se širi ka levom ramenu i vratu, može biti praćen trilom
  • Kod teške stenoze drugi ton je široko udvojen, a P2 komponenta je oslabljena
  • Čest je RANI EJEKCIONI ŠUM 


EKG:

  • hipertrofija desne komore = visok R u V1 i V2; dubok S u V5 i V6;
  • izraz sistolnog opterećenja desne komore je negativan T u V1


Terapija:

  • je hiruška ako je gradijent pritisaka između desne komore i a.pulmonalis 40-60 mmHg 
    (Perkutana transluminalna valvularna dilatacija)

 

 

Izvor: medskripte, wikipedia, yale.edu, mayoclinic.com, 

 

 


HIRURGIJA

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

Kraniocerebralne povrede (commotio, compressio, contusio, epiduralni hematom, subduralni hematom)

Kraniocerebralne povrede su povrede lobanje (kranijum) i mozga (cerebrum). U ove povrede spadaju povrede poglavine (skalpa), povrede kostiju (prelomi), povrede moždanog tkiva i krvarenja u lobanji kao posledica traume. Dijagnoza se postavlja pomoću...

INTERNA MEDICINA

Pretkomorski septalni defekt (atrijalni septalni defekt, ASD)

Zbog nedovoljno razvijenog atrijalnog septuma, na njemu postoji otvor koji omogućava komunikaciju leve pretkomore (LP) i desne pretkomore (DP). Ova mana se najčešće sreće u odraslom dobu.   NajčešćI defekt je tipa...

Aortna stenoza (suženje otvora aorte)

Aortna stenoza (suženje otvora aorte) - predstavlja suženje aortnog otvora koje sprečava prolazak krvi iz leve komore u aortu. ETIOLOGIJA: reumatska groznica urođena aortna stenoza (često udružena sa mono ili bikuspidnom aort. valvulom) ateroskleroza Svi etiološki...

Urođene srčane mane

Urođene srčane mane (USM) su poremećaji anatomske strukture srca i velikih krvnih sudova i poremećaji njihove funkcije, sa kojima se novorođenče rađa ETIOLOGIJA: gentski faktori faktori sredine (teratogeni faktori) = infektivni, fizički i hemijski...