Komorski septalni defekt (ventrikularni septalni defekt, VSD) -  Međukomorski septum se nedovoljno razvio, pa postoji otvor koji omogućava komunikaciju između komora.


Defekt je najčešće lokalizovan na membranskom delu septuma (ali može i na mišićnom)


Pošto je sistolni pritisak leve komore veći nego desne komore, jedan deo krvi se preliva iz leve u desnu komoru za vreme sistole. Tako se povećava volumen krvi u desnoj komori, plućnoj arteriji, a time se i povećava protok kroz plućnu vaskularnu mrežu, levu pretkomoru i levu komoru.


Klinička slika:

  • Manji defekt ne daje simptome, samo postoji SISTOLNI ŠUM.
  • VećI defekt može rano dovesti do srčane insuficijencije


Fizikalni nalaz:

  • GRUB SISTONI ŠUM U 4.MRP (četvrti međurebarni prostor) LEVO uz sternum, koji propagira u svim pravcima.
  • Obično je praćen podrhtavanjem – TRILOM U SISTOLI 


EKG:

  • pokazuje znake povećanja obe komore, tj visok R u V1 i V6 sa dubokim S u istim odvodima


Terapija:

  • VSD se zatvara hiruški
  • VećI defekt sa plućnim protokom nekoliko puta većim od sistemskog daje velike smetnje koje se u detinjstvu ispoljavaju srčanom insuficijencijom, a kasnije sekundarnom plućnom hipertenzijom i inverzijom šanta.

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, 

 

 


HIRURGIJA

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

INTERNA MEDICINA

Mitralna stenoza (stenosis valvulae mitralis, suženje mitralnog ušća)

Mitralna stenoza (stenosis valvulae mitralis, suženje mitralnog ušća) - Izazvana je suženjem mitralnog otvora, nastalim zbog međusobnog srastanja KOMISURE, KUSPISA ILI TENDINOZNIH HORDI Sužena mitralna valvula ima levkast oblik, a otvor ličI na...

Atrioventrikularna (AV) disocijacija, dvostruki ritam

Atrioventrikularna disocijacija ili dvostruki ritam - predstavlja poremećaj ritma gde komore rade jednim, a pretkomore drugim ritmom.  Postoje dva vodiča srca, od kojih je jedan u pretkomori, a drugi u komori, a...

Kardiomiopatija (Cardiomyopathia, Dilataciona kardiomiopatija, Hipertrofična kardiomiopatija, Restriktivna kardiomiopatija)

Kardiomiopatija (Cardiomyopathia) je bolest srčanog mišića (miokarda) udružena sa njegovom disfunkcijom. Razlikujemo 3 disfunkcije: Dilatacija srčanih šupljina: proširena leva komora i pojava srčane insuficijencije Hipertrofija srčanog mišIća Restrikcija miokarda: nepotpuno punjenje leve komore uzrokovano nedovoljnom...