Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Zbog nedovoljno razvijenog atrijalnog septuma, na njemu postoji otvor koji omogućava komunikaciju leve pretkomore (LP) i desne pretkomore (DP). Ova mana se najčešće sreće u odraslom dobu.

 

 1. NajčešćI defekt je tipa ”ostium secundum” (u predelu fossae ovalis)
 2. Drugi po učestalosti je ”ostium primumum”, lokalizovan na donjem delu septuma, a često obuhvata i rascep mitralne ili trikuspidne valvule (zaliska).
 3. TrećI oblik defekta je ”sinus venosus defect” i često je udružen sa anomalnim ulivanjem plućnih vena.; Povećan pritisak u levoj komori (LK) dovodi do povećanja volumena u desnoj komori (DK)


Zbog većeg pritiska u levoj komori (LK) dolazi do levo-desnog (L-D) šanta. Ovaj dodatni volumen povećava volumen u desnoj komori (DK) i protok kroz pluća.


Klinička slika:

 • U detinjstvu su učestale respiratorne unfekcije
 • Ako je defekt većI: cijanoza pri plaču i naporu
 • Bolest se obično otkriva u odraslom dobu


Fizikalni nalaz:

 • Kod ↑ plućnog protoka čuje se SISTOLNI ŠUM nad pulmonalnom arterijom i ŠIROKO UDVOJEN 2. TON. Razmak uzmeđu dve komponente drugog tona je fiksni i ne menja se pri respiracijskim fazama.
 • Kod ostium primum sa rascepom mitralne ili trikuspidne valvule (zaliska), može se čuti HOLOSISTOLNI REGURGITACIONI ŠUM


EKG:

 • pokazuje da postoji opterećenje desne komore volumenom
 • Postoji nepotpuni blok desne grane = RR’ u V1 i V2 sa širim i dubljim S u V5 i V6
 • Uz ovo može postojati i AV blok 1. stepena
 • Kod ASD tipa ostium primum postoji pored nepotpunog bloka desne grane i skretanje osovine ulevo (R u T, S u III)

 


Terapija:

 • Mana se lečI uspešno zatvaranjem septalnog defekta, što se savetuje kada je plućni protok dva puta (2x) veći od sistemskog
 • U kasnijem toku bolesti obično se javlja sekundarna plućna hipertenzija: porast pritiska u desnoj komori, a samim tim i u desnoj pretkomori pritisak postaje veći nego u levoj pretkomori, pa dolazi do inverzije šanta, tj nastaje desno-levi (D-L) šant, što izaziva cijanozu

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, 

 

 


HIRURGIJA

Divertikularna bolest

Divertikularna bolest je klinički termin koji se koristi za opisivanje prisustva simptomatskih divertikula. Divertikuloza označava prisustvo divertikula bez zapaljenja. Divertikulitis označava zapaljenje i infekciju povezane sa divertikulima. Većina divertikula kolona su...

Pupčane (umbilikalne) kile u trudnoći

Pupčana (umbilikalna) kila je defekt srednje linije trbuha u predelu pupka. Trudnoća je jedan od faktora rizika za razvoj pupčane kile. Pupčana kila može nastati u toku trudnoće ili već...

Zapaljenska bolest creva (Inflamatorne bolesti creva, ulcerozni kolitis, Kronova bolest)

Zapaljenjska bolest creva obuhvata ulcerativni kolitis, Kronovu bolest i nedeterminisani kolitis. Ulcerativni kolitis je javlja kod 8 do 15 osoba na 100 000 u Sjedinjenim Državama i Severnoj Evropi. Incidencija je...

INTERNA MEDICINA

Ishemijska bolest srca (IBS, Koronarna bolest srca)

ISHEMIJSKA BOLEST SRCA (Koronarna bolest srca) nastaje zbog nesklada između koronarnog protoka i potreba srca za kiseonikom. Oštećenje je uzrokovano funkcionalnim ili organskim promenama u koronarnoj cirkulaciji. U 90% uzrok su ARTERIOSKLEROTSKE PROMENE...

Angina pektoris (Angina pectoris)

Angina pektoris (Angina pectoris, stenokardija) je simptom ili skup simptoma, među kojima je vodeći bol (specifične lokalizacije, zračenja, dužina trajanja, provokativni faktori). Bol je najčešće lokalizovan u prekordijumu iza grudne kosti,...

Plućna hipertenzija

PLUĆNA HIPERTENZIJA - dešava se kod ponovljene sitne plućne embolije; karakteriše se porastom pritiska u plućnim krvnim sudovima, hipertrofijom, dilatacijom, a kasnije insuficijencijom desne komore.   Tačan uzrok plućne arterijske hipertenzije još uvek je...