Prolaps mitralne valvule - predstavlja izvrtanje mitralnih listića tokom sistole komora, pri čemu nastaje regurgitacija iz leve komore (LK) u levu pretkomoru (LP)


ETIOLOGIJA:

 • Primarni (idiopatski) oblik
 • Sekundarni oblik: reumatska groznica, koronarna bolest, hipertrofična kardiomiopatija, miokarditisi, ASD, VSD


KLINIČKA SLIKA: Većina bolesnika nema simptome. 
Mogu se javiti: bol u grudima, palpitacije sa ili bez aritmija, zamor, aritmija, često udružena sa DEFORMITETIMA KIČME (kifoza, skolioza), pa se smatra de je u pitnju nenormalni embrioni razvoj kolagenog tkiva, koji se istovremeno odražava na valvule i na kosti


FIZIKALNI NALAZ

Pri auskultaciji se čuje:

 • SISTOLNI KLIK (PLJESAK) posle S1, a posle klika se čuje
 • KASNI SISTOLNI ŠUM, kao odraz regurgitacije kroz mitralnu valvulu u kasnoj fazi sistole
 • U značajnijoj regurgitaciji čuje se HOLOSISTOLNI ŠUM


DINAMSKA AUSKULATACIJA je ove jako bitna;

 • SmanjujućI volumen LK (npr: smanjenjem venskog priliva=uspravan položaj tela) prolaps kuspisa se ranije javlja, pa se sistolni klik registruje ranije, a šum postaje duži


EKG promene su minimalne

 • Inverzija T talasa u I, II, AVF, V4, V5, V6.
 • često se opisuju aritmije
 • sinusna aritmija, atrijalne i ventrikularne ekstrasistole, paroksizmalna tahikardija


KOMPLIKACIJE:

 • kod 15% pacijenata, posle više godina može se razviti mitralna regurgitacija, infektivni endokarditis, tromboembolije

 


TERAPIJA:

 1. Pacijenti bez aritmije i simptoma zahtevaju samo kontrolu
 2. kod Aritmija primena antiaritmika (Propranolol)
 3. Antiagregacioni lekovi (aspirin, dipiridamol)
 4. Zamena valvule (zaliska)

 

 

Izvor: MedSkripte, yalemedicalgroup.org

 

 


HIRURGIJA

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

INTERNA MEDICINA

Akutno plućno srce (Cor pulmonale acutum)

Akutno plućno srce (Cor pulmonale acutum) - Nastaje prekidom cirkulacije u jednoj od GLAVNIH GRANA a.pulmonalis ili kada mnogobrojni mali embolusi prekinu cirkulaciju velikog broja malih grana a.pulmonalis (obično masivne embolije). Opstrukcijom više od 2/3 plućnog vaskularnog...

Pretkomorske (atrijalne) ekstrasistole

Pretkomorske (atrijalne) ekstrasistole - nastaju kada jedan ektopični impuls emituje draži koje se šire po čitavom srcu ili samo po jednom njegovom delu . EKG se karakteriše: promenjenim P-talasom (različitog je izgleda, što zavisi...

Nodalna tahikardija

Nodalna tahikardija - nastaje ubrzanim stvaranjem impulsa u AV nodusu : frekvence 75-130/min (to je neparoksizmalni oblik), ako je frekvenca 130-220/min, onda se radi o “paroksizmalnom obliku” Neparoksizmalni oblik: P-talas je ispred QRS-kompleksa koji...