Apsces pluća (Gnojno zapaljenje pluća, Abscessus pulmonum) je lokalizovano gnojno zapaljenje, praćeno nekrozom i kolikvacijom zahvaćenih delova pluća i stvaranjem šupljina. (tuberkulozni (TBC) proces sa ovim osobinama nije apsces u užem smislu)


Ako u zahvaćenom delu pluća dominira nekroza koja je uzrokovana pretežno anaerobnim bakterijama, govori se o gangreni pluća.


PREDUSLOVI ZA RAZVOJ APSCESA:

 • Teško opšte stanje pacijenta
 • Hronični alkoholizam
 • Prethodna bolest pluća (bronhitis, bronhiektazije, emfizem, karcinom)


NEPOSREDNI UZROK APSCESA MOŽE BITI:

 • Aspiracija stranog tela (besvesno stanje, pijanstvo, u toku aspiracije gastričnog sadržaja, krvi…)
 • Bronhijalna opstrukcija (tumori, strano telo…)


MIKOBIOLOŠKI NALAZ SPUTUMA:

 • gnojni stafilokok, pneumokok, klebsiela, streptokok, Escherichia coli

 

Putevi dospevanja čestica u pluća:

 • inhalacija,
 • hematogeno,
 • limfogeno ili
 • direktno usled povrede toraksa.


KLINIČKI TOK:

 • U početnoj fazi klinička slika je ista kao kod bronhopneumonije (povišena telesna temperautra, groznica, probadanje u grudnom košu, opšta slabost).
 • Dalje nastaje pojava izražene leukocitoze (20000/cm3) i dalje pogoršanje opšteg stanja, kašalj i iskašljavanje na puna usta (kao da povraća - VOMIQE) gnojnog, ponekad fetidnog sadržaja.
 • Količina sputuma je najveća odmah nakon uspostavljanja komunikacije apscesa i susednog većeg bronhusa, i može da se kreće do nekoliko stotina mililitara, kasnije se smanjuje.
 • Ako se ne započne terapija antibioticima, nastupa kaheksija i javljaju se maljičasti prsti.


NALAZ NA PLUĆIMA:

 • U početku, pre pojave drenaže apscesa u bronh, nalaz odgovara bronhopneumoniji.
 • Kada se stvori šupljina javljaju se rano inspirijumsko i kasno ekspirijumsko pucketanje, a mogući su i timpanijum i amforično disanje (velika šupljina, a mali izlaz)


KOMPLIKACIJE:

 • Na mestu apscesa mogu se stvoriti bronhiektazije
 • Ako i nakon šest nedelja terapijom ne dođe do izlečenja to je hronicitet apscesa
 • Na mestu prodora apscesa u pleuralnu šupljinu, može se razviti empijem pleure
 • Smrtnost iznosi i do 20%


DIJAGNOZA:

 1. Naglo iskašljavanje “na puna usta” gnojavog sadržaja
 2. RTG (šupljina sa nivoom) – kada se isprazni
 3. Nalaz elastičnih vlakana u sputumu
 4. Bronhoskopija


Diferencijalna dijagnoza:

 • Tuberkuloza (TBC) (tragati za Kohovim bacilom)
 • Bronhiektazije
 • Karcinom pluća
 • Infarkt pluća
 • Bronhopneumonije
 • Gljivična oboljenja
 • Piopneumotoraks

 


TERAPIJA:

 • Antibiotici velike doze : 
  kombinacija Penicilin (3-4ml/dan) + Streptomicin (1gr/dan) ili uraditi antibiogram. 
  Lečenje antibioticima sprovoditi sve do izlečenja apscesa (zatvaranje apscesa i prestanak iskašljavanja)
 • Posturalna drenaža gnojnog sadržaja
 • Bronhodilatatori
 • Hiruška resekcija (ako dugo ne reaguje na ordiniranu terapiju)

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,

 


HIRURGIJA

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

INTERNA MEDICINA

Reumatska groznica (Febris rheumatica)

REUMATSKA GROZNICA - akutna reumatska groznica je sindrom koji nastaje 2-3 nedelje nakon preležane infekcije gornjih resipiratornih puteva izazvane beta-hemolitičkim streptokokom iz grupe A. Karakteriše je prolaznost svih promena, osim promena na srcu,...

Aritmije - Atrioventrikularni (AV) poremećaji sprovođenja impulsa, AV blok

ATRIOVENTRIKULARNI POREMEĆAJI SPROVOĐENJA - Nastaju usled zakašenja ili nemogućnosti sprovođenja impulsa iz pretkomora u komore. Zavisno od težine poremećaja postoje 3 stepena AV bloka. AV blok 2. i 3 stepena javlja se...

Stenoza plućne arterije (stenosis arteriae pulmonalis)

Stenoza plućne arterije je suženje otvora a.pulmonalis na mestu zalistaka (VALVULARNA ili INFUNDIBULARNA stenoza); koje čini prepreku krvi, tako da desna komora hipertrofiše. Pluća primaju manje krvi.   BlažI oblici mogu biti bez simptoma, a...