Bronhiektazije (Bronchiectasiae, Bronchiectasis) - znače ireverzibilno proširenje lumena bronhija.


ETIOLOGIJA:

 1. KONGENITALNE: 
  cistična pluća, Kartagenerov sindrom (
  bronhiekstazije, dekstrokardija, sinuzitis)
 2. STEČENE: 
  Infekcije bronha (pneumonije, TBC, pertusis, morbili), 
  Opstrukcije bronha (strano telo, oštećenje mišićne i elastične strukture bronha, slabljenje zida, pojačano nakupljanje sekreta u lumenu)


Kod opstrukcije se distalno javlja atelektaza, a elastični elementi bronha se retrahuju i spolja šire bronh. Nakupljeni sekret u lumenu pomaže širenje. Širenju bronha doprinose i fibrozni procesi u okolini (TBC, pneumonija, apsces, sarkoidoza…)


PROŠIRENJA BRONHA MOGU BITI:

 • jednostrana - obostrana
 • lokalizovana - difuzna
 • cilindrična - fuziformna - cistična - sakularna

 


KLINIČKA SLIKA

 • Bolesnik dugo kašlje i iskašljava obilan, gnojan ispljuvak neugodnog mirisa. Ispljuvak je naročito obilan kada bolesnik ujutro ustaje iz kreveta. Kada leže u krevetu, neki pacijenti tačno znaju u kom položaju najbolje iskašljavaju.
 • Često postoji HEMOPTIZIJA (sukrvica) i HEMOPTOA (čista krv).
 • Opšti znaci infekcije: povišena telesna temperatura, slabost, anoreksija,
 • Mogući su pratećI bronhitis i pneumonija
 • Auskultacija: tipično je kasno ekspirijumsko pucketanje koje nalazimo uvek na istom mestu
 • Takođe i recidivirajuće pneumonije uvek na istom mestu, moraju da pobude sumnju na bronhiektazije
 • Često postoje maljičasti prsti i osteoartropatija

 


KOMPLIKACIJE:

 • Pleuritis (sa ili bez izliva)
 • Perikarditis
 • Hronični sinuzitis

 


DIJAGNOZA:

 1. ANAMNEZA: obilno iskašljavanje gnojnog, fetidnog ispljuvka sa primesama krvi u određenim položajim tela
 2. RECIDIVIRAJUĆE PNEUMONIJE NA ISTOM MESTU
 3. BRONHOGRAFIJA (bronhoskopija)

 


TERAPIJA:

 • Antibiotici (CAF 2gr/dan; 7-10 dana;  Penicilin 1-3 miliona/dan; 10-14 dana)
 • Posturalna drenaža (određivanje najboljeg položaja za iskašljavanje)
  dreniranje treba vršiti 3-4 puta dnevno
 • Hiruško lečenje je najefikasnije (indikovano samo u strogo lokalizovanim i jednostranim bronhiektazijama)

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,


HIRURGIJA

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

INTERNA MEDICINA

Trikuspidalna insuficijencija

Trikuspidalna insuficijencija - Najčešće nastaje usled dilatacije desne komore (DK) i trikuspidnog prstena u plućnoj hipertenziji ili pulmonalnoj stenozi = FUNKCIONALNA REGURGITACIJA, mada može biti i ORGANSKE PRIRODE (reumatska groznica, endokarditis, sistemske bolesti...

Aritmije - Poremećaji u stvaranju impulsa u sinusnom čvoru, sinusna tahikardija, sinusna bradikardija, sinusna aritmija, putujući vodič srca

POREMEĆAJI U STVARANJU IMPULSA U SINUSNOM ČVORU - Sinusni čvor normalno stvara 50-100 impulsa/min     Sinusna tahikardija - karakteriše se frekvencim srca preko 100/min, do 140 i više. EKG je sličan normalnom sinusnom ritmu, ali...

Tetralogija Fallot

  Tetralogija Falo (tetralogy of Fallot (TOF)) je urođeni srčani defekt koji uključuje četiri anatomske abnormalnosti (mada  su samo tri od njih uvek prisutne). To je najčešća cijanotična srčana mane, a i...