HRONIČNA OPSTRUKTIVNA BOLEST PLUĆA (HOBP, HOBS, COPD) - je kombinacija hroničnog bronhitisa i emfizema, jer se oni, uglavnom javljaju zajedno.


TIP A (EMFIZEMATOZNI TIP; “Ružičasti dispnoičari):

 • Dominira emfizem, dispnoja
 • Bolesnici su stariji od 60 godina i nemaju centralnu cijanozu
 • Klinička slika odgovara emfizemu
 • Cor pulmonale se razvija u terminalnom stadijumu bolesti, kao i respiratorna insuficijencija


TIP B (BRONHITIČNI TIP; “Podnaduli, plavi dispnoičari”)

 • Dominira slika hroničnog bronhitisa
 • Bolesnici su stari između 40-60 god, sa izraženom centralnom cijanozom
 • Kašalj i iskašljavanje nastaju pre dispnoje
 • Izraženi su hipoksemija i hiperkapnija
 • Cor pulmonale i respiratorna insuficijencija

 

 

TERAPIJA:

 1. PREVENCIJA: 
  zabrana pušenja, promena radnog mesta
 2. Terapija STANJA KOJA DOVODE DO EGZACERBACIJA: 
  - vakcinacija protiv gripa
  - antibiotska profilaksa zimi
 3. Terapija POTENCIJALNO REVERZIBILNIH KOMPLIKACIJA BOLESTI:

  - olakšati iskašljavanje (hidratacija, mukolitici)
  - kortikosteroidi (smanjuju edem sluznice)
  - kiseonik (O2)
  - Terapija insuficijencije desnog srca (diuretici)

 

KONTRAINDIKOVANI su zbog depresije respiratornog centra:

 • Antitusici
 • Hipnotici
 • Sedativi
 • Narkotici

 

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,


HIRURGIJA

Operacija hemoroida za trajno oslobađanje od tegoba

 Hemoroidi su izbočine, čvorići različite veličine u analnoj regiji, koje čine otečene vene. Mogu biti spoljašnji i unutrašnji. Spoljašnji se javljaju ispod sfinktera (kružni mišić koji zatvara anus) i skloni...

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

INTERNA MEDICINA

Urođene srčane mane

Urođene srčane mane (USM) su poremećaji anatomske strukture srca i velikih krvnih sudova i poremećaji njihove funkcije, sa kojima se novorođenče rađa ETIOLOGIJA: gentski faktori faktori sredine (teratogeni faktori) = infektivni, fizički i hemijski...

Ductus arteriosus persistens (DAP, otvoren arterijski kanal, PDA (eng. persistent (patent) ductus arteriosus))

Ductus arteriosus persistens (DAP, otvoren arterijski kanal, PDA (eng. persistent (patent) ductus arteriosus)) normalno se zatvara 10-15h po rođenju. DAP je mišićni sud između descendentnog dela aorte i a.pulmonalis, koji je u fetusnom životu potreban...

Arterioskleroza (Claudicatio intermitens, arteriosclerosis)

Arterioskleroza, još se naziva i CLAUDICATIO INTERMITENS, po najznačajnijem simptomu bolesti.  Promene su na INTIMI krvnih sudova (ateromatozne ploče koje dovode do suženja) i najčešće na KRVNIM SUDOVIMA NOGU (tibijalne i peronealne...