Emfizem pluća (Emphysema pulmonum) - emfizem je stanje povećane vazdušnosti pluća sa destrukcijom alveolarnih septi. Karakteriše se prekomernim i trajnim uvećanjem distalnih vazdušnih puteva (distalno od terminalnih bronhiola), sa destrukcijom alveolarnih septi.

U primarne opstruktivne bolesti pluća spadaju: 

 • HRONIČNI BRONHITIS (Bronchitis chronica)
 • EMFIZEM (Emphysema)
 • BRONHIJALNA ASTMA (Asthma bronchiale)


Razlozi za pojavu opstrukcija u ovim bolestima su različiti:

 • Kod hroničnog bronhitisa dominira opstrukcija zbog hipertrofije žlezda, pojačane produkcije lepljive sluzi i upalnog edema sluznice
 • Kod emfizema opstrukcija nastaje usled gubitka elastičnog potpornog tkiva, destrukcije alveolarnih septi i hiperinflacije.

  U oba slučaja opstrukcija je generalizovana, progresivna i trajna!
 • Kod bronhijalne astme, opstrukcija nastaje pretežno zbog spazma glatkih mišIća u vazdušnim putevima; opstrukcija u ovom slučaju, postoji samo u toku napada.Dakle, povremeno povećanje vazdušnih puteva, bez destrukcije alveolarnih septi – NIJE EMFIZEM, već HIPERINFLACIJA PLUĆA!

 


PODELA EMFIZEMA PREMA LOKALIZACIJI U ACINUSU:

 1. PANACINUSNI (PAE): promene zahvataju ceo acinus
 2. CENTROACINUSNI (CAE): promene u centru acinusa
 3. PARASEPTALNI: promene su duž lobulusnih septi
 4. IREGULARNI (PARACIKATRIKSNI): promene su oko ožiljaka na plućima

 


ETIOPATOGENEZA EMFIZEMA:

 • Kao i kod drugih opstruktivnih bolesti pluća, etiopatogenetski činioci se mogu podeliti na EGZOGENE i ENDOGENE (GENETSKE).

 

 1. Suština poremećaja je poremećaj ravnoteže između proteoliznih enzima ((kisela i alkalna proteaza i elastaza) koji se nalaze u segmentnim leukocitima i makrofagima) i njihovih inhibitora (alfa-1 antitripsina i drugih globulina). Bolest nastaje kod urođenog deficita enzima alfa-1 antitripsina. Proteolizni enzimi razgrađuju alveolarne septe u čitavim acinusima (panacinusni emfizem - PAE). Dakle, genetski faktor je najbitniji kod panacinusnog emfizema.
 2. Pušenje ima jako bitnu ulogu, naročito kod centroacinusnog emfizema - CAE; jer se CAE obično nadovezuje na hronični bronhitis
 3. Aerozagađenost
 4. Infekcije
 5. Senilni emfizem (emfizem starih ljudi) je fiziološka hiperinflacija pluća nastala usled gubljenja elastičnosti pluća; nema destruktivnih promena na septama, pa to i nije pravi emfizem.
 6. Kompenzatorni emfizem - hiperinflacija preostalog pluća posle lobektomije
 7. Akutni (reverzibilni) emfizem - akutna hiperinflacija u toku astmatičnog napada

 


POREMEĆAJ PLUĆNE FUNKCIJE U EMFIZEMU nastaje zbog opstrukcije protoka vazduha. Radi se o generalizovanoj pojavi.

 • Opstrukcija je u PAE uzrokovana dinamskim kolapsom alveola u ekspirijumu, usled gubitka elastičnog tkiva, naročito pri naporu i forsiranom disanju
 • Kod CAE opstrukcija je uzrokovana promenama na samim zidovima disajnih puteva.


MAKROSKOPSKI: emfizemska pluća su velika i ne kolabiraju prilikom otvaranja grudnog koša. Na površini ili na preseku, vide se vazdušni mehurovi (bule).


KLINIČKA SLIKA:

 • kod CAE: najčešće su u pitanju muškarci stari između 40-60 godina; strastveni pušačI, industrijski radnici. Bolesnici se duže vreme žale na simptome hroničnog bronhitisa i opstrukcije disajnih puteva. Kasnije nastaje dispnea, prvo u naporu, a kasnije i u miru.
 • kod PAE: simptomi su počeli još u mladosti (genetski faktor). Od iste bolesti, u porodici boluje više članova. Dominira dispnea koja počinje u mladosti, ali je u početku ne prate znaci hroničnog bronhitisa. Kašalj se javlja tek u kasnijoj fazi bolesti.
 • kod TEŠKIH OBLIKA EMFIZEMA možemo pacijenta videti u karakterističnom položaju: 
  pacijent sedi nagnut napred, ruke su pružene i oslonjene na podlogu i njima podupire gornji deo tela.


OBLIK GRUDNOG KOŠA može biti bačvast : međurebarni prostori su izbočeni, supraklavikularne jame su ispunjene, ponekad se vidi napor pri disanju.


PERKUSIJA:

 • hipersonoran zvuk,
 • granice pluća su proširene


AUSKULTACIJA:

 • Oslabljeno disanje sa produženim ekspirijumom
 • Može se čuti niskotonsko zviždanje
 • Ponekad sitni pukoti pri bazama
 • PEKTORILOKVIJA i BRONHOFONIJA su oslabljeni


NALAZ NA SRCU:

 • Srčani tonovi su tihi i oslabljeni; ponekad je naglašen drugi ton nad a.pulmonalis. Kasnije je moguć galopski ritam nad desnim srcem


KRVNA SLIKA:

 • Kada se javi cijanoza, postoji poliglobulija i povećan hematokrit.


RTG:

 • Na pregledanom snimku vidi se da je visina pluća uvećana
 • Nisko položena i zaravnjena dijafragma (ispod šestog rebra)
 • Bačvast grudni koš
 • Široki međurebarni prostori
 • Redukovana plućna šara na periferiji
 • Emfizemske bule
 • Na profilnom snimku: povećan AP dijametar (znak bačvastog grudnog koša)

 


FUNKCIONALNE PROMENE:

 • Povećene vrednosti RV za više od 25%
 • Povećan odnos RV/TLC
 • Smanjenje vrednosti transfer faktora za CO
 • Povećana plućna propustljivost
 • Pad oksemije posle opterećenja
 • Vrednost alfa-1 u serumu je smanjena

 


DIJAGNOZA:

 • OBAVEZNO PRISUSTVO DISPNOJE!
 • Radiološki nalaz
 • Funkcionalne promene

 


TERAPIJA:

 • Promene su ireverzibilne, pa terapija nije efikasna
 • Prevencija
 • Suzbijanje infekcije
 • Ekspektoransi
 • Lečenje opstrukcije, samo ako postoji i reverzibilna komponenta, obzirom na udruženost hroničnog bronhitisa (aminofilin). Inače, čist emfizem slabo reaguje na ovu terapiju.
 • Lečenje plućne insuficijencije

Dakle, terapija je ista kao kod hroničnog opstruktivnog bronhitisa! 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net

 


HIRURGIJA

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

Kraniocerebralne povrede (commotio, compressio, contusio, epiduralni hematom, subduralni hematom)

Kraniocerebralne povrede su povrede lobanje (kranijum) i mozga (cerebrum). U ove povrede spadaju povrede poglavine (skalpa), povrede kostiju (prelomi), povrede moždanog tkiva i krvarenja u lobanji kao posledica traume. Dijagnoza se postavlja pomoću...

INTERNA MEDICINA

Atrioventrikularna (AV) disocijacija, dvostruki ritam

Atrioventrikularna disocijacija ili dvostruki ritam - predstavlja poremećaj ritma gde komore rade jednim, a pretkomore drugim ritmom.  Postoje dva vodiča srca, od kojih je jedan u pretkomori, a drugi u komori, a...

Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija (PSVT)

Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija (PSVT) - je iznenadno ubrzanje srca, zbog ektopičnog impulsa ili kružnog kretanja draži, sa frekvencom 160-250/min.  Na EKGu se P-talas ne raspoznaje, jer se poklapa sa T-talasom ili sa...

Ateroskleroza (atherosclerosis, suženje krvnih sudova)

Ateroskleroza (atherosclerosis, AS) je sistemsko inflamatorno fibroproliferativno zadebljanje i otvrdnuće zida arterija u kome učestvuju endotelne, glatke mišićne ćelije, makrofagi, leukociti i koje predstavlja ARTERIOSKLEROZU velikih arterija (koronarke, aorta, arterije donjih ekstemiteta,...