Hronični bronhitis (Bronchitis chronica) je hronična difuzna bolest disajnih puteva, sa povremeno ili trajno povećanom bronhijalnom sekrecijom i produktivnim kašljem.

KAŠALJ i ISKAŠLJAVANJE traju najmanje po tri meseca godišnje u poslednje dve godine, a da pri tom nisu izazvani nekom drugom bolešću pluća ili srca.


ETIOLOGIJA

 1. ENDOGENI FAKTORI DOMAĆINA: podrazumevaju postojanje astmatičarsko-bronhitičarske konstitucije koja se karakteriše hiperreaktivnošću traheobronhijalnog stabla, sklonošću alergijskoj senzibilizaciji i često eozinofilijom u sputumu.
 2. EGZOGENI FAKTORI:
 • Infekcije (bakterije, virusi)
 • Duvan (pušenje izaziva kašalj, uzrokuje hipersekreciju u bronhijama, oštećuje mehanizam cilijarnog aparata koji čisti bronhije, dovodi do bronhokonstrikcije)
 • Aerozagađenost (sumpor-dioksid, ugljen-monoksid, ugalj, silicijum-dioksid, cement)
 • Alergije


OSNOVNA LEZIJA

 • je bujanje mukosekretornog aparata bronhijalnog stabla.
  • 1) sluznica je oštećena;
  • 2) nastaju ulceracije;
  • 3) stenoze i
  • 4) obliteracije sitnih bronhija;
  • 5) propada cilindrični epitel sa cilijama; 
   često dolazi do stvaranja bronhiektazija, opstrukcije alveolarnih zidova (emfizem) i atelektaze.

 

KLINIČKA SLIKA:

 1. Dominiraju KAŠALJ i ISKAŠLJAVANJE, posebno u hladnom periodu
 2. Karakterističan je JUTARNJI KAŠALJ (iritacija mirisima, duvanom…)
 3. Količina sputuma varira; u vreme egzacerbacije sputum može biti i purulentan (gust, gnojav, žućkasto-zelen)
 4. Bol u grudima kod intenzivnog kašlja
 5. Dispnea upućuje na opstruktivne promene u disajnim putevima
 6. Česte su infekcije respiratornog sistema
 7. Maljičasti prsti se vide kod manjeg broja bolesnika

 


PODELA hroničnih bronhitisa:

 1. BRONCHITIS CHRONICA SIMPLEX (prost hronični bronhitis):
  kašalj i iskašljavanje bistrog, mukoidnog (sluzavog) sadržaja; nema opstrukcije
 2. BRONCHITIS CHRONICA MUCOPURULENTA (mukopurulentni hronični bronhitis):
  iskašljavanje gnojavog sadržaja (mutan, žuto-zelene boje)
 3. BRONCHITIS CHRONICA OPSTRUCTIVA (opstruktivni hronični bronhitis):
  postoji generalizovana intrapulmonalna opstrukcija disajnih puteva, koja može biti povremena ili trajna; 
  pored kašlja i iskašljavanja postoji i dispnea
 4. BRONCHITIS CHRONICA SICCA (suv hronični bronhitis):
  to je suvi oblik, bez produktivnog kašlja i nastaje kada je već došlo do atrofije bronhijalnih žlezda


NALAZ NA PLUĆIMA:

Može biti normalan ili patološki

 • U opstruktivnom bronhitisu, perkusijom se mogu dobiti znaci hiperinflacije pluća (hipersonornost, spuštene i slabije pokretne baze).

 

 • Auskultacijom se čuje normalan disajni zvuk sa produženim eksirijumom, visokotonsko i niskotonsko zviždanje, ranoinspirijumsko pucketanje, ekspirijumski pukoti.


Laboratorijski nalazi su normalni


Poremećaji plućne funkcije vide se u opstruktivnom bronhitisu:

 • VC; RVI/TLC (hiperinflacija);
 • ukupni otpor strujanju vazduha je povećan srazmerno stepenu opstrukcije.
 • Protok vazduha je smanjen u inspirijumu i ekspirijumu
 • Perfuzija pluća je poremećena, vremenom dolazi do hipoksemije i hiperkapnije i respiratorne acidoze.
 • Hipoksemija prouzrokuje vazokonstrikciju u plućima što zajedno sa redukcijom plućne vaskularne mreže dovodi do: plućne hipertenzije → hipertrofije desne komore   hronično plućno srce.


Dakle, tok je progresivan i dovodi do plućne insuficijencije i plućnog srca.


Diferencijalna dijagnoza:

 • Druga oboljenja praćena kašljem i iskašljavanjem


TERAPIJA:

 1. PREVENCIJA: 
  zabrana pušenja, promena radnog mesta
 2. SUZBIJANJE INFEKCIJE:

  Ampicilin 4x500mg.
  Kombinacija Penicilina (1-2 miliona/24h) i Streptomicina (0,5-1gr/24h)
  Eritromicin kod alergije na penicilin
  Hloramfenikol protiv H. influenzae (2gr/dan; 7-10 dana); pošto izaziva: leukocitopeniju, agranulocitozu, pa i aplaziju kosne sržI, neophodna je kontrola krvne slike na svakih 5-6 dana.
  Antibiotici se daju samo kod pojave egzacerbajia, a ne stalno!
 3. PRIMENA BRONHODILATATORA

  Inhalatori: Alupent, Ventolin
  Aminofilin se daje i.v. kod teških bronhokonstrikcija
 4. ELIMINACIJA BRONHIJALNOG SEKRETA:

  Dosta tečnosti (2-4l/dan)
  Bisolvon
 5. ANTITUSICI 
  se ne primenjuju, izuzev kod dugotrajnog neproduktivnog kašlja (Kodein)

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, 

 


HIRURGIJA

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

INTERNA MEDICINA

Atrioventrikularna (AV) disocijacija, dvostruki ritam

Atrioventrikularna disocijacija ili dvostruki ritam - predstavlja poremećaj ritma gde komore rade jednim, a pretkomore drugim ritmom.  Postoje dva vodiča srca, od kojih je jedan u pretkomori, a drugi u komori, a...

Tetralogija Fallot

  Tetralogija Falo (tetralogy of Fallot (TOF)) je urođeni srčani defekt koji uključuje četiri anatomske abnormalnosti (mada  su samo tri od njih uvek prisutne). To je najčešća cijanotična srčana mane, a i...

Aortna stenoza (suženje otvora aorte)

Aortna stenoza (suženje otvora aorte) - predstavlja suženje aortnog otvora koje sprečava prolazak krvi iz leve komore u aortu. ETIOLOGIJA: reumatska groznica urođena aortna stenoza (često udružena sa mono ili bikuspidnom aort. valvulom) ateroskleroza Svi etiološki...