PROLIV (Diarrhea) - pošto je učestalost pražnjenja creva individualna, prolivom se, uglavnom smatra izbacivanje neformirane stolice (Normalnim se smatra 2-3 pražnjenja formirane stolice na dan)


U crevu se odvijaju procesi apsorpcije vode i elektrolita i sekrecije preko kriptiUzrok proliva  može biti smanjena apsorpcija uz normalnu sekreciju (poremećaj apsorpcije); povišena sekrecija uz normalnu apsorpciju (poremećaj sekrecije) ili, pak kombinacija povišene sekrecije i smanjene apsorpcije

Steatoreja je odraz globalno poremećenog varenja i apsorpcije, praćena prolivom (zbog sekretornog delovanja neapsorbovanih masnih kiselina na kolon)Stolica je vodenasta ili poluformirana, a količina je obično veća od 200 gr/dan


MEHANIZAM PROLIVA:

 1. Osmotski (lekovi, steatoreja)
 2. Sekretorni (bakterijski toxini, tumori pankreasa…)
 3. Motorni (iritabilni kolon, hipertireoza…)
 4. Mešoviti (celijačna bolest, Mb Chronn, ulcerozni kolitis…)


TIPOVI i UZROCI PROLIVA:

 1. AKUTNI

  - traje nekoliko dana do nedelja
  - češće su uzrokovani mikroorganizmima ili njihovim toksinima; ređe su posledica trovanja (teški metali)   
  - akutni prolivi praćeni su simptomima: 
              tenezmi (grčevi u donjem kvadrantu abdomena, osećaj potrebe pražnjenja, koji se ne ostvaruje i pored napinjanja); 
               izražen flatus (eksplozivno izbacivanje gasova); 
               hiperperistaltika creva;
               borborigmi (krčanje creva); 
               distenzija prednje-trbušnog zida


 2. HRONIČNI

  traje mesecima ili godinama
      -sindrom iritabilnog kolona
      -inflamatorni uzroci (Mb Chronn, ulcerozni kolitis)
      -infekcije (TBC)
      -maligni uzroci

 


TERAPIJA:

 • daju se opidni antidijaroici; ne treba ih propisivati deci, zbog mogućnosti paralitičkog ileusa i delovanja na CNS
 • kodein fosfat
 • Loperamid

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,


HIRURGIJA

Kraniocerebralne povrede (commotio, compressio, contusio, epiduralni hematom, subduralni hematom)

Kraniocerebralne povrede su povrede lobanje (kranijum) i mozga (cerebrum). U ove povrede spadaju povrede poglavine (skalpa), povrede kostiju (prelomi), povrede moždanog tkiva i krvarenja u lobanji kao posledica traume. Dijagnoza se postavlja pomoću...

Operacija hemoroida za trajno oslobađanje od tegoba

 Hemoroidi su izbočine, čvorići različite veličine u analnoj regiji, koje čine otečene vene. Mogu biti spoljašnji i unutrašnji. Spoljašnji se javljaju ispod sfinktera (kružni mišić koji zatvara anus) i skloni...

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

INTERNA MEDICINA

Arterijska hipertenzija (povišen krvni pritisak, hypertensio arterialis)

Arterijska hipertenzija (povišen krvni pritisak, hypertensio arterialis) je najčešće hronično oboljenje savremenog čoveka; udružena je sa porastom oboljevanja i smrtnosti od kardiovaskularnih, cerebrovaskularnih i bubrežnih bolesti. Postoje dve osnovne grupe regulatornih mehanizama...

Lepršanje komora (ventrikularni flater)

Lepršanje komora (flater) - nastaje zbog pojave ektopičnog fokusa u komorama koji radi frekvencom 250-300/min. Na EKG: QRS-kompleksi razvučeni u vidu sinusoide - bez mogućnosti prepoznavanja T-talasa. Najčešći uzrok je akutni infarkt miokarda, kardiomiopatija i druge...

Treperenje pretkomora (atrijalna fibrilacija, AF)

Treperenje pretkomora (atrijalna fibrilacija, AF) - nastaje usled kružnog kretanja impulsa ili kada više ektopičnih centara u pretkomorama istovremeno emituju svoje nadražaje ; frekvenca je 350-600/min. Pretkomora ne može da sprovede sve...