Akutni apendicitis (akutna upala slepog creva, Appendicitis acuta) - postoje 2 oblika:

 1. Lumen slepog creva (apendiksa) je okludiran
 2. Postoji samo zapaljenje u zidu apendiksa

 


*1* Lumen apendiksa je opstruiran fekolitom ili je izuvijan zbog sraslina oko apendiksa

 • Apendiks neprekidno luči sluz, koja zbog opstrukcije ne može da pređe u cekum; lumen apendiksa se širi; razmnožavaju se bakterije što dovodi do akutne upale, nekada može nasupiti i gangrena sa perforacijom ili peritonitis
 • Najčešći uzrok je fekolit (stvrdnut komadić fecesa), mada može biti i kamenac u apendiksu
 • Kod netretiranih pacijenata UVEK SA ZAVRŠAVA PERFORACIJOM !!!

 


*2* Postoji samo zapaljenje u zidu apendiksa:

 • NIKADA NE DOVODI DO PERFORACIJE
 • ima mnogo povoljniju prognozu nego prethodni oblik

 


KLINIČKA SLIKA (Akutnog opstruktivnog apendicitisa):

 1. nagli centralni abdominalni bol (epigastrijum i iznad pupka) praćen nauzejom i povraćanjem; ovaj bol traje 24h (6-8h, a onda se seli u ilijačnu jamu)
 2. kako epigastični bol popušta, tako se javlja bol u desnoj ilijačnoj jami (Mc Burneova), koji traje mnogo duže; prati ga povišenje telesne temperature i ubrzani puls
 3. prestanak rada creva i ispuštanje gasova, opstipacija
 4. jako bolna palpatorna osetljivost u desnoj ilijačnoj jami


Bol se pojačava pri kašlju. Naročito je osetljiva McBURNEOVA TAČKA (koja se nalazi na sredini linije koja spaja spina iliaca anterior superior dex umbilicus (pupak))

 • BLUMBERGOV ZNAK: naglo uklanjanje ruke posle pritiska u desnoj ilijačnoj jami dovodi do bola
 • pritisak u levoj ilijačnoj jami izaziva bol u desnoj ilijačnoj jami → ROVINGOV ZNAK
 • najznačajniji je defans mišića → tvrda ileocekalna regija veličine dlana (refleks)
 • ZNAK PSOASA: podizanje noge uprkos našem pritisku → bol u desnoj ilijačnoj jami
 • ZNAK OPTURATORA: unutrašnja rotacija noge savijene u kuku i kolenu → bol u  desnoj ilijačnoj jami

Uvek postoji leukocitoza (povećan broj leukocita u laboratorijskim analizama krvi). U slučaju perforacije slepog creva nastaje peritonitis


TERAPIJA:

 • Urgentna hirurgija! (klasična ili laparoskopska) i to pre nego što nastane perforacija (po pravilu, do 48h od početka simptoma)
 • Intaoperativno se daju antibiotici, kao i metronidazol

 

 


izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,

 

 

 


HIRURGIJA

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

Kraniocerebralne povrede (commotio, compressio, contusio, epiduralni hematom, subduralni hematom)

Kraniocerebralne povrede su povrede lobanje (kranijum) i mozga (cerebrum). U ove povrede spadaju povrede poglavine (skalpa), povrede kostiju (prelomi), povrede moždanog tkiva i krvarenja u lobanji kao posledica traume. Dijagnoza se postavlja pomoću...

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

INTERNA MEDICINA

Hipertenzivna bolest srca (HBS)

Nekontrolisano povećanje krvnog pritiska vodi različitim promenama strukture srčanog misića, koronarnih arterija i sprovodnog sistema srca. Klinički se ove promene ispoljavaju kao angina ili infarkt miokarda, srčana aritmija i srčana...

Komorski septalni defekt (ventrikularni septalni defekt, VSD)

Komorski septalni defekt (ventrikularni septalni defekt, VSD) -  Međukomorski septum se nedovoljno razvio, pa postoji otvor koji omogućava komunikaciju između komora. Defekt je najčešće lokalizovan na membranskom delu septuma (ali može i na...

Nodalne ekstrasistole

Nodalne ekstrasistole - nastaju usled ekscitacije ćelija u bilo kom delu AV čvora.   Ektopični impuls će dovesti do ranije, istovremene ili kasnije aktivacije pretkomora u odnosu na komore, pa će P-talas biti: ispred,...