predstavlja ishemija creva, a ne mehanička okluzija;

 • u 50% u pitanju je okluzija donje mezenterične arterije embolusom ili arteroskleroza iste;
 • u 40% je neokluzivna ishemija nastala zbog srčane insuficijencije na terapiji digitalisom (snižen splanhnički protok);
 • u 10% je tromboza mezenterične vene

 

KLINIČKA SLIKA:

 • iznenadni bol (abdominalna kolika)
 • krvavo-sluzave dijareje
 • šok,
 • palparotna osetljivost; defans trbušne muskulature, 

 

Dijagnoza:

 •     klinička slika
 •     CT, NMR, ultrasonografija trbuha

 


TERAPIJA

 • je, kao i kod ostalih stanja akutnog abdomena – hirurška,
 • transfuzija krvi i derivata

   


  Izvor:  MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,


HIRURGIJA

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

Primarni karcinom jetre kod odraslih

   Primarni karcinom jetre kod odraslih je oboljenje kod kojeg maligne (karcinomske) ćelije formiraju tkivo u jetri. Jetra je jedan od najvećih organa u ljudskom organizmu. Sastoji se od dva lobusa, a...

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

INTERNA MEDICINA

Plućna embolija (embolio pulmonum)

PLUĆNA EMBOLIJA - Nastaje zbog opstrukcije manjih ili većih grana a.pulmonalis krvnim ugruškom ili drugim materijama koje putem venske krvi dospevaju u cirkulaciju (masna i vazdušna embolija) ETIOLOGIJA: tromboflebitis i flebotromboza dubokih vena nogu, karličnih vena parijetalna...

Lepršanje komora (ventrikularni flater)

Lepršanje komora (flater) - nastaje zbog pojave ektopičnog fokusa u komorama koji radi frekvencom 250-300/min. Na EKG: QRS-kompleksi razvučeni u vidu sinusoide - bez mogućnosti prepoznavanja T-talasa. Najčešći uzrok je akutni infarkt miokarda, kardiomiopatija i druge...

Sinusna bradikardija

Sinusna bradikardija - označava usporenje srčane frekvence ispod 50/min.   EKG nema promena, osim usporenja ritma. Uzroci su razni: fiziološka bradikardija nalazi se u sportista i fizičkih radnika. Javlja se pri povećanom tonusu vagusa: san,...