Iritabilni kolon (sindrom iritabilnog creva, nervozna creva, iritabilno debelo crevo, colon irritabile) predstavlja funkcionalni poremećaj nervnog sistema kolona (debelog creva). Češći je kod žena; kod njih postoji opstipacija, a kod muškaraca dijareja

- proliv (ova dijareja se nikada ne javlja noću, a to je znak funkcionalnog poremećaja, jer se organske dijareje obavezno javljaju noću)


Osnovno je:

 • bol u trbuhu i
 • poremećaj stolice

 

U osnovi oboljenja su:

 1. poremećaj motiliteta
 2. poremećaj sekrecije sluznice
 3. povećana visceralna percepcija (osetljiv kolon)


Kod jednih dominira hipermotilitet, a kod drugih hipomotilitet. U oba slučaja bolesnici izbacuju veliku količinu sluzi pri defekaciji.


ETIOLOGIJA:

 • hereditet
 • stres, alkoholozam
 • nedostatak crevne lipaze
 • nelečena bacilarna dizenterija

 


KLINIČKA SLIKA:

 • bolesnici su nervozni, napeti
 • na pojavu ili pogoršanje postojećih tegoba, bitno utiče psihičko stanje
 • osećaj bola u obe preponske jame
 • nakon defekacije ove smetnje ne prestaju
 • opstipacija (stolica tanka poput olovke) ili dijareja
 • sluz u stolici (ponekad je sluz sasušena, poput odlivka creva)

 


DIJAGNOZA:

 • palpatorno tvrd i osetljiv sigmoidni kolon
 • Irigografija (kolon ima izgled VENCA SASUŠENIH SMOKAVA)


Diferencijalna dijagnoza:

 1. Spastična forma sa opstipacijom => ulceri kolona i divertikuloze
 2. Forma sa dijarejom => Mb Chron, ulkus, ulcerozni kolitis


TERAPIJA:

 • psiho-terapija; sedativi; spazmolitici
 • zabrana alkohola, vlaknasta ishrana
 • spazmolitici, antidijaroici

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,


HIRURGIJA

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

ŠOK (shock)

Definicije:   John Collins Waren (1895):  “Trenutna opasnost od smrti” Savremena definicija:  “Stanje u kome znatna redukcija u efektivnom dopremanju O2 i nutricijenata tkivima, u početku vodi reverzibilnom, a ukoliko je prolongirana, ireverzibilnom...

Kraniocerebralne povrede (commotio, compressio, contusio, epiduralni hematom, subduralni hematom)

Kraniocerebralne povrede su povrede lobanje (kranijum) i mozga (cerebrum). U ove povrede spadaju povrede poglavine (skalpa), povrede kostiju (prelomi), povrede moždanog tkiva i krvarenja u lobanji kao posledica traume. Dijagnoza se postavlja pomoću...

INTERNA MEDICINA

Nodalne ekstrasistole

Nodalne ekstrasistole - nastaju usled ekscitacije ćelija u bilo kom delu AV čvora.   Ektopični impuls će dovesti do ranije, istovremene ili kasnije aktivacije pretkomora u odnosu na komore, pa će P-talas biti: ispred,...

Treperenje komora (ventrikularna fibrilacija, VF)

Treperenje komora (ventrikularna fibrilacija, VF) - je haotična aktivacija miokarda komora, nastala usled rada ektopičnih fokusa u komorama, sa posledičnim kružnim kretanjem impulsa u Purkinijevim vlaknima.  To je najteži oblik poremećaja ritma, koji zapravo...

Ateroskleroza (atherosclerosis, suženje krvnih sudova)

Ateroskleroza (atherosclerosis, AS) je sistemsko inflamatorno fibroproliferativno zadebljanje i otvrdnuće zida arterija u kome učestvuju endotelne, glatke mišićne ćelije, makrofagi, leukociti i koje predstavlja ARTERIOSKLEROZU velikih arterija (koronarke, aorta, arterije donjih ekstemiteta,...