Akutni ulkus (čir) – Stres ulkus (čir) je akutna gastrointestinalna erozija koja se razlikuje od hroničnog ulkusa; lezije su multiple. Klinički se ispoljava:

 1. obilnim krvarenjem ili 
 2. perforacijom


Smatra se da su ishemija sluznice i impulsi iz prenadraženog diencefalona osnovni pokretači ovog oblika ulkusa (čira). Mogući mehanizam je oštećenje mikrocirkulacije sluznice želuca prilikom šoka, a ona time postaje osetljivija na dejstvo hlorovodonične kiseline (HCl)


ETIOLOGIJA:

 • šok (hipovolemija, ishemija sluznice)
 • opekotine, sepse
 • operacije, tumori mozga, traume
 • nadražaj hipotalamusa→ n.vagus→ (ach)→ ↑gastrin→ ↑HCl


SIMPTOMI:

 • iznenadni bol u epigastrijumu
 • melena ili hematemeza (24h posle traume)
 • bledilo, hladan znoj, pad arterijskog pritiska


DIJAGNOZA:

 • Endoskopski pregled


TERAPIJA:

 • ispiranje želuca hladnim fiziološkim rastvorom (NaCl)
 • zaustavljanje krvarenja
 • antacidi i H2 blokatori

 

 

Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,

  


HIRURGIJA

Operacija hemoroida za trajno oslobađanje od tegoba

 Hemoroidi su izbočine, čvorići različite veličine u analnoj regiji, koje čine otečene vene. Mogu biti spoljašnji i unutrašnji. Spoljašnji se javljaju ispod sfinktera (kružni mišić koji zatvara anus) i skloni...

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

INTERNA MEDICINA

Sinusna tahikardija

Sinusna tahikardija - karakteriše se frekvencim srca preko 100/min, do 140 i više.  EKG je sličan normalnom sinusnom ritmu, ali su R-R intervali kraći. Najčešći uzroci su vansrčani: fizički napor, emocije, febrilnost, hipoksija,...

Preekscitacijski sindrom (Wolf-Parkinson-White sindrom, WPW sindrom)

U normalnom srcu impulsi mogu do komora biti sprovedeni samo preko AV nodusa. Preeksitacija (aktivacija ranija od normalne) postoji kada impulsi iz pretkomora zaobolaze normalno AV zadržavanje, i brzo se sprovode...

Eisenmengerov sindrom (Eisenmenger syndrom)

EISENMENGER SY (Eisenmengerov sindrom) -  razvija se kod mana sa levo-desnim šantom, kod kojih već od rođenja ili kasnije dolazi do opstrukcije u plućnim arterijama, što uslovljava povećanu plućnu rezistencu i plućnu...