Na narednim stranicama možete pregledati priručnike i vodiče o roditeljstvu u izdanju Unicef Srbija: Nezgode se dešavaju, Pametna knjiga za mamu i tatu, Škola bez nasilja - Priručnik za roditelje "Šta je danas bilo u školi?"....

 

 

 ''Nezgode se dešavaju'' : šta uraditi kada se dese i kako ih sprečiti :

Priručnik za roditelje i one koji vode računa o deci - PRVI DEO

- unicef -

 

{source}
<iframe src="https://docs.google.com/viewer?authuser=0&srcid=0ByoKurG6TpjvT3NUMk1KN3BaSVk&pid=explorer&a=v&chrome=false&embedded=true" width="640" height="680"></iframe>
{/source}

 

 

 

''Nezgode se dešavaju'' : šta uraditi kada se dese i kako ih sprečiti :

Priručnik za roditelje i one koji vode računa o deci - DRUGI DEO

- unicef -

 

{source}
<iframe src="https://docs.google.com/viewer?authuser=0&srcid=0ByoKurG6TpjvZ0JMaG91cjlodVk&pid=explorer&a=v&chrome=false&embedded=true" width="640" height="680"></iframe>
{/source}

 

 

 

"Pametna knjiga za mamu i tatu" 

- unicef -

 

"Pametna knjiga za mame i tate" je priručnik koji sadrži osnovne poruke i savete za roditelje čija deca imaju do tri godine. Sadržaj priručnika prilagođen je potrebama mladih roditelja i bez ambicije da ponudi rešenja za sve situacije, daje odgovore na najvažnija pitanja i dileme koje roditelji mogu da imaju u prvih nekoliko godina života svog deteta. - unicef -

{source}
<iframe src="https://docs.google.com/viewer?authuser=0&srcid=0ByoKurG6TpjvNDlBRDJXZjBaZjQ&pid=explorer&a=v&chrome=false&embedded=true" width="640" height="680"></iframe>
{/source}

 

 

 

Škola bez nasilja - priručnik

Šta je danas bilo u školi

 

Priručnik "Škola bez nasilja - Šta je danas bilo u školi" namenjen je reoditeljima i svim odraslima koji žele da doprinesu smanjenju nasilja među decom. Izdavač je UNICEF.

Priručnik je nastao u okviru programa "Škola bez nasilja - ka sigurnom i podsticajnom okruženju za decu" koji se u osnovnim školama u Srbiji realizueje uz podršku građana i domaćih donatora iz privrednog sektora.

{source}
<iframe src="https://docs.google.com/viewer?authuser=0&srcid=0ByoKurG6TpjvQ3RLYlFna05FM3c&pid=explorer&a=v&chrome=false&embedded=true" width="640" height="480"></iframe>
{/source}

 

 

 

Izvor: Unicef.org/Serbia

Nezgode se dešavaju   (PDF1)   (PDF2)

Pametna knjiga za mamu i tatu (PDF)

Škola bez nasilja - Priručnik za roditelje "Šta je danas bilo u školi?" (PDF)

 


HIRURGIJA

Insulinom (Insulinomi pankreasa, Insulinoma pancreatis)

 Otkriće endokrinog pankreasa pripisuje se nemačkom patologu Polu Langerhansu. On je u svom diplomskom radu opisao mikroskopski izgled ostrvaca u pankreasu. Prvi opisi tumora endokrinog pankreasa dati su na autopsiji početkom...

Opekotine (Combustio, opekotinska bolest, opekotinski šok)

 Opekotine (combustio) su lokalne povrede, koje nekad mogu biti praćene poremećajem opšteg stanja organizma. Nastaju pri dejstvu toplih izvora: usijanih predmeta, plamena, vrele vode i drugih tečnosti (najčešće ulja), pregrejane vodene...

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

INTERNA MEDICINA

Aritmije uzrokovane digitalisom

  Efekat digitalisa su karakteristične EKG promene, a na digitalis u terapijskoj dozi to su: aplatiranost ili inverzija T-talasa depresija ST-segmenta lako skraćenje QT-intervala umereno produženje PR-intervala (do 0,24 sec) Pri predoziranju digitalisa, ili pri povećanoj...

Pretkomorska (atrijalna) tahikardija

Pretkomorska (atrijalna) tahikardija - odlikuje se brzim radom pretkomora zbog pojave ektopičnog imuplsa ; pravilnog ritma, sa frekvencom 120-220/min.  Ako je sprovođenje impulsa 1:1, ubrzavaju se i komore, pa nastaje prava supraventrikularna tahikardija. Češća...

Eisenmengerov sindrom (Eisenmenger syndrom)

EISENMENGER SY (Eisenmengerov sindrom) -  razvija se kod mana sa levo-desnim šantom, kod kojih već od rođenja ili kasnije dolazi do opstrukcije u plućnim arterijama, što uslovljava povećanu plućnu rezistencu i plućnu...