Američka agencija za lekove (FDA) je početkom maja ove godine odobrila lek Radicava (edaravon) u terapiji bolesnika sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS), poznatom i kao Lou Gehring-ova bolest.

 Ovo je prvi lek novije generacije u terapiji ALS koji je FDA odobrila za poslednjih nekoliko godina. 

ALS je retko oboljenje koje napada i ubija nervne ćelije koje kontrolišu voljnu muskulaturu. Voljna muskulatura proizvodi pokrete poput žvakanja, hodanja, disanja i govora. Nervi gube sposobnost da aktiviraju specifične mišiće, što dovodi do toga da mišići postaju slabi i sledstveno vodi paralizi. ALS je progresivno oboljenje, što znači da se pogoršava tokom vremena. Procenjuje se da u SAD ima oko 15000 obolelih od ove bolesti. Većinom pacijenti sa ALS umiru od respiratornog popuštanja, i to unutar 3-5 godina od pojave prvih simptoma.

Radicava je lek koji se daje intravenski, i to svakodnevno tokom dev nedelje, a potom se pravi pauza naredne dve nedelje. Efikasnost ovog leka je pokazana u šetomesečnom kliničkom ispitivanju sprovedenomo u Japanu. Najčešće prijavljivani neželjeni efekti su poremećaji hoda i pojava modrica (kontuzije).

FDA je odobrila lek Radicava farmaceutskoj kompaniji Mitsubishi Tanabe Pharma America inc.

 

izvor: FDA.gov


HIRURGIJA

Kraniocerebralne povrede (commotio, compressio, contusio, epiduralni hematom, subduralni hematom)

Kraniocerebralne povrede su povrede lobanje (kranijum) i mozga (cerebrum). U ove povrede spadaju povrede poglavine (skalpa), povrede kostiju (prelomi), povrede moždanog tkiva i krvarenja u lobanji kao posledica traume. Dijagnoza se postavlja pomoću...

Anatomija ezofagealnog hijatusa, krura dijafragme kao deo donjeg sfinktera jednjaka

  Ezofagealni hijatus je eliptični otvor koji se nalazi u muskularnom delu dijafragme i nalazi se 2-2.5cm ulevo od središnje linije koja prolazi sredinom kičmenog stuba a nalazi se u visini Th10 pršljena....

Hronični pankreatitis - Hirurško lečenje (pancreatitis chronica)

 Hronični pankreatitis nije primarno hirurško oboljenje. Predominantni simptom hroničnog pankreatitisa je neprolazni bol u gornjim partijama trbuha koji ima više od 85% pacijenata. Refraktaran na analgetike, bol se održava kod...

INTERNA MEDICINA

Aortna stenoza (suženje otvora aorte)

Aortna stenoza (suženje otvora aorte) - predstavlja suženje aortnog otvora koje sprečava prolazak krvi iz leve komore u aortu. ETIOLOGIJA: reumatska groznica urođena aortna stenoza (često udružena sa mono ili bikuspidnom aort. valvulom) ateroskleroza Svi etiološki...

Lepršanje komora (ventrikularni flater)

Lepršanje komora (flater) - nastaje zbog pojave ektopičnog fokusa u komorama koji radi frekvencom 250-300/min. Na EKG: QRS-kompleksi razvučeni u vidu sinusoide - bez mogućnosti prepoznavanja T-talasa. Najčešći uzrok je akutni infarkt miokarda, kardiomiopatija i druge...

Akutni infarkt miokarda (Srčani udar, AIM, Infarctus myocardii)

Akutni infarkt miokarda (Srčani udar, AIM, Infarctus myocardii) predstavlja NEKROZU MIOKARDA uzrokovana prestankom cirkulacije krvi do stepena koji nije dovoljan da obezbedi priliv krvi (kiseonika - O2) u srčani mišić (miokard), koji...