Kao hitno, urgentno stanje u onkologiji definiše se svaki akutni, potencijalno smrtni događaj ili stanje, koje može da ugrozi život pacijenta, a koje je uzrokovano tumorom ili antitumorskim tretmanom. U diferencijalnoj dijagnozi treba razmotriti akutna stanja nastala zbog drugih razloga, nevezano za malignu bolest.

Karcinogeneza je proces nastanka tumora koji se odvija kroz nekoliko faza. Nastaje kao posledica dejstva niza endogenih i egzogenih faktora koji dovode do oštećenja na nivou gena. Maligno transformisane ćelije imaju nekoliko fenotipskih karakteristika: autonomija, klonalnost, anaplazija i sposobnost metastaziranja.

Tumori bubrega čine 1%-3% svih malignoma. Od toga su kod odraslih 85% adenokarcinomi bubrega (hipernefromi), dok ostatak predstavljaju tumori prelaznog epitela (12%), Wilmsov tumor (najčesći kod dece) i različite vrste sarkoma (3%). Češći je kod muškaraca nego kod žena, u odnosu 2:1. Obično nastaje u dobi između 50 i 70 godina, iako su opisani i kod mlađih osoba, pa i dece.