Sama dijagnoza glioblastoma multiforme (GBM) je najprostije rečeno poput smrtne kazne, mada novo istraživanje dr John Kuo sa Univerziteta Wisconsin-Madison pokazuje da je makar jedan od podtipova povezan sa dužim preživljavanjem. Ovo istraživanje može pomoći u postavljanju tačnije dijagnoze i može usmeriti dalja istraživanja ka ciljanom terapijskom lečenju GBM podtipova.

U donošenju odluke o tretmanu pored podataka iz histopatološkog nalaza, moraju se uzeti u obzir i sledeći faktori:

  • Uzanperovalost, odnosno raširenost bolesti , koja se izražava TNM ili klinički stadijima.
  • Starost i opšte zdravstveno stanje pacijenta
  • Raspoloživost terapijske opreme, kadra, medikamenata
  • Socijalno-ekonomske prilike