Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

 Medijastinum (sredogruđe) je ispunjen masnim i vezivnim tkivom. Mnogi tumori pokazuju predilekciju za ovaj prostor. Medijastinum se deli na:

  1. Prednji medijastinum, čine ga: 

    prednje-gornji medijastinum (ispred traheje (dušnika)), 

    prednje-donji medijastinum (ispred srca)
  2. Srednji medijastinum: zona srca, traheje i velikih krvnih sudova i limfnih žlezda
  3. Zadnji medijastinum: iza traheje i srca, a ispred kičme

Prema nedavno objavljenoj studiji u British Journal of Cancer čini se da žene u post-menopauzi sa dijabetesom tip 2 imaju 27% veći rizik od razvoja karcinoma dojke. Iako je preterana gojaznost zajednička za obe bolesti i postoji indirektna veza, istraživači  ne isključuju činjenicu da dijabetes tip 2 može imati i direktan uticaj na rizik od nastanka raka dojke.