Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

 

Rak mokraćne bešike je rak koji se formira u tkivu bešike. Mokraćna bešika je organ koji skladišti urin. Najčesći tip raka bešike (90%) je rak prelaznog epitela. Ovaj tip raka javlja se u ćelijama koje oblažu unutrašnji zid bešike, poznat kao prelazni epitel ili urotelijum. Ostali tipovi raka bešike obuhvataju skvamocelularni, koji se javlja u tankim, pločastim ćelijama sluzokože bešike, i adenokarcinom, rak koji se javlja u ćelijama bešike koje luče sluz. Takođe, postoje i neki retki tipovi raka mokraćne bešike.

Poslednjih godina primetan je porast broja obolelih od malignih bolesti u Srbiji. Utisak je i da se, konkretno baš za kancer dojke, i starosna granica smanjila. Ali svuda u svetu je tako ne samo kod nas. Prema podacima “Global Cancer Observatory” svakog dana u Srbiji od kancera umre više od 70 ljudi. O preventivnim pregledima se dosta govori ali nije na odmet naglasiti još jednom šta skrining podrazumeva.

Američka agencija za lekove (FDA) je decembra ove godine odobrila upotrebu leka Tagrisso (osimertinib) kao prvog adjuvantnog tretmana u lečenju bolesnika sa ne-sitnoćelijskim karcinomom pluća (non-small cell lung cancer - NSCLC), čiji tumor ima određeni tip genske mutacije. Ovaj lek omogućuje tretman sa ciljanom terapijom u ranijim i potencijalno kurativnijim stadijumima NSCLC.