Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Bubrezi imaju važan uticaj na eritropoezu, odnosno produkciju crvenih krvnih zrnca. Ova endokrina uloga bubrega se ostvaruje preko intersticijalnih fibroblasta, zajedno sa peritubularnim kapilarama i tubularnim epitelijalnim ćelijama. Osim bubrega eritropoetin se u maloj meri proizvodi i u jetri. Spada u grupu tkivnih hormona, veže se preko citokinskih receptora na ciljne ćelije.