Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Primarna bilijarna ciroza (PBC), svrstava se u grupu autoimunih oboljenja jetre (zbog najverovatnije autoimune etiologije bolesti), a predstavlja hroničnu progresivnu holestatsku bolest okarakterisanu destrukcijom intrahepatičnih žučnih vodova. U literaturi se navodi podaci da incidencija iznosi 0,4 do 1,5 na 100.000 stanovnika, a prevalencija od 1,9 do 15 na 100.000 stanovnika. Najveći deo ovih bolesnika, gotovo preko 90% čine žene, u dobi od 30 do 65 godina, sa prosečnom satorsnom dobi postavljanja dijagnoze oko 50 godina.