Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE


Tularemija (Glodarska kuga, Zečija groznica, zečja groznica, Rabbit fever, Deer Fly fever, Tularaemia, kuga glodara, zoonoza) - 
Uzročnik je Francisella tularensis, gram negativni kokobacil. Tularemija je primarno bolest divljih životinja, prvenstveno zečeva, kunića i glodara (veverice, miševi, pacovi).