Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Krimska Kongo hemoragijska groznica (Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, KKGH) je akutna, virusna, prirodno-žarišna zoonoza, koja se u prirodnim uslovima prenosi na čoveka ubodom određenih vrsta iksoidnih krpelja, sa mogućnošću interhurnanog širenja. Javlja se pretežno sporadično, a pokazuje sezonski karakter, odnosno, izražena je prolećno-letnja sezona.

Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom, poznata i kao mišja groznica, pripada grupi hemoragijskih groznica, kao što su Krimska - Kongo hemoragijska groznica, žuta groznica, denga i slično. Međutim, po jednoj osobini bitno se razlikuje od ostalih bolesti iz ove grupe – nema interhumanog prenosa,  odnosno ne prenosi se sa čoveka na čoveka. Rezervoar zaraze je poljski miš,