Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom, poznata i kao mišja groznica, pripada grupi hemoragijskih groznica, kao što su Krimska - Kongo hemoragijska groznica, žuta groznica, denga i slično. Međutim, po jednoj osobini bitno se razlikuje od ostalih bolesti iz ove grupe – nema interhumanog prenosa,  odnosno ne prenosi se sa čoveka na čoveka. Rezervoar zaraze je poljski miš,


Tularemija (Glodarska kuga, Zečija groznica, zečja groznica, Rabbit fever, Deer Fly fever, Tularaemia, kuga glodara, zoonoza) - 
Uzročnik je Francisella tularensis, gram negativni kokobacil. Tularemija je primarno bolest divljih životinja, prvenstveno zečeva, kunića i glodara (veverice, miševi, pacovi).