Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom, poznata i kao mišja groznica, pripada grupi hemoragijskih groznica, kao što su Krimska - Kongo hemoragijska groznica, žuta groznica, denga i slično. Međutim, po jednoj osobini bitno se razlikuje od ostalih bolesti iz ove grupe – nema interhumanog prenosa,  odnosno ne prenosi se sa čoveka na čoveka. Rezervoar zaraze je poljski miš,