Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

Krimska Kongo hemoragijska groznica (Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, KKGH) je akutna, virusna, prirodno-žarišna zoonoza, koja se u prirodnim uslovima prenosi na čoveka ubodom određenih vrsta iksoidnih krpelja, sa mogućnošću interhurnanog širenja. Javlja se pretežno sporadično, a pokazuje sezonski karakter, odnosno, izražena je prolećno-letnja sezona.