Linkedin Twitter Instagram Facebook YOUTUBE

predstavlja ishemija creva, a ne mehanička okluzija;

 • u 50% u pitanju je okluzija donje mezenterične arterije embolusom ili arteroskleroza iste;
 • u 40% je neokluzivna ishemija nastala zbog srčane insuficijencije na terapiji digitalisom (snižen splanhnički protok);
 • u 10% je tromboza mezenterične vene

 

KLINIČKA SLIKA:

 • iznenadni bol (abdominalna kolika)
 • krvavo-sluzave dijareje
 • šok,
 • palparotna osetljivost; defans trbušne muskulature, 

 

Dijagnoza:

 •     klinička slika
 •     CT, NMR, ultrasonografija trbuha

 


TERAPIJA

 • je, kao i kod ostalih stanja akutnog abdomena – hirurška,
 • transfuzija krvi i derivata

   


  Izvor:  MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net,


HIRURGIJA

Karcinom pankreasa - Hirurško lečenje karcinoma glave pankreasa

   Karcinom pankreasa ima najlošiju prognozu od svih neoplazmi digestivnog trakta. Karcinom pankreasa je 4-ti po redu uzrok smrti od maligniteta kod muškaraca u USA. Na drugom kraju Zemljine kugle, u...

Ingvinalna hernija (preponska kila, bruh)

  Abdominalna kila ili hernia je urođeni ili stečeni defekt kontinuiteta normalnog muskulo-aponeurotičnog i fascijalnog dela trbušnog zida, koji dopušta izlaženje bilo kog tkiva, osim onog koje normalno prolazi kroz...

Hemoroidi (šuljevi)

Hemoroidi su jastučići submukoznog tkiva koje sadrži venule, arteriole i glatko-mišićna vlakna koja su smeštena u analnom kanalu. Tri hemoroidalna jastučeta se nalaze u levom bočnom, desnom prednjem i desnom...

INTERNA MEDICINA

Nodalna tahikardija

Nodalna tahikardija - nastaje ubrzanim stvaranjem impulsa u AV nodusu : frekvence 75-130/min (to je neparoksizmalni oblik), ako je frekvenca 130-220/min, onda se radi o “paroksizmalnom obliku” Neparoksizmalni oblik: P-talas je ispred QRS-kompleksa koji...

Aritmije uzrokovane digitalisom

  Efekat digitalisa su karakteristične EKG promene, a na digitalis u terapijskoj dozi to su: aplatiranost ili inverzija T-talasa depresija ST-segmenta lako skraćenje QT-intervala umereno produženje PR-intervala (do 0,24 sec) Pri predoziranju digitalisa, ili pri povećanoj...

Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija (PSVT)

Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija (PSVT) - je iznenadno ubrzanje srca, zbog ektopičnog impulsa ili kružnog kretanja draži, sa frekvencom 160-250/min.  Na EKGu se P-talas ne raspoznaje, jer se poklapa sa T-talasom ili sa...