Američka agencija za lekove (FDA) krajem januara ove godine odobrila je primenu novog leka Halaven (eribulin mesylate), kao vid hemioterapije, u terapiji liposarkoma (posebnog oblika sarkoma mekih tkiva) koji se ne može hirurški ukloniti (neresektabilan) ili koji je uznapredovao (metastatski). Ovaj vid terapije je odobren za pacijente koji su dobijali hemioterapiju koja sadrži antracikline.

Opširnije: Novi lek u terapiji...

Antioksidansi su prirodni molekuli koji se mogu naći u nekim namirnicama koje pomažu neutralizaciju slobodnih radikala u našem telu. Slobodni radikali su nus-produkti metabolizma i naše životne sredine. Unutrašnji faktori poput zapaljenja i spoljni faktori poput zagađenja, izloženost ultravioletnom zračenju i dimu cigareta mogu da uvećaju proizvodnju slobodnih radikala.

Opširnije: Antioksidansi: dobrobiti po...
eXTReMe Tracker