IX evropska nedelja prevencije raka grlića materice 25 – 31. januar 2015. godine - „DAN ZA SEBE“

Uz vašu pomoć, gotovo svaki slučaj raka grlića materice može biti sprečen!

Pridružite se kampanji!

Pomozite da se podigne svest o prevenciji raka grlića materice.

Opširnije...

Viekira Pak - Novi lek u terapiji Hepatitisa C

 Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je (19.decembra 2014.g) upotrebu novog leka -- Viekira Pak (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sa dasabuvir-om) u lečenju bolesnika sa hroničnim infekcijom hepatitisa C (HCV) genotip 1, uključujući i one sa uzanpredovalom bolešću jetre (cirozom).

Opširnije...

Harvoni - Novi lek u terapiji Hepatitisa C

 Američka agencija za lekove (FDA - The U.S. Food and Drug Administration) 10. oktobra 2014. godine odobrila je lek Harvoni (kombinacija ledipasvira i sofosbuvira)  u terapiji  hronične hepatitis C (genotip 1) infekcije.

Harvoni je prvi kombinovani lek odobren u terapiji hronične hepatitis C (genotip 1) infekcije, a ujedno je i prvi lek koji ne zahteva dodatnu terapiju davanja sa interferonom i ribavirinom (dva leka takođe korišćena u terapiji HCV infekcije).

Opširnije...

Crna Gora: Šetnja kao podrška prevenciji raka dojke

 Crna Gora se pridružila međunarodnoj kampanji za prevenciju raka dojke, koja ima za cilj podizanje svesti o prevenciji i važnosti ranog otkrivanja bolesti, kako bi se broj oboljelih žena smanjio u budućnosti. Važan deo ovogodišnje kampanje je i simbolična šetnja solidarnosti ‘Za nju’, koja će se održati 04. oktobra 2014. godine u Podgorici.

Opširnije...

Četvrti Kongres Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije (SOTA)

 Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji velika mi je čast i zadovoljstvo da Vas u ime Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije (SOTA) pozovem na Četvrti Kongres SOTA-e koji se održava od 02. do 04. oktobra 2014 godine u Beogradu.

Opširnije...

Studija koju su izveli francuski istraživači sa i-PRI (International Prevention Research Institute, Lion, Francuska), predstavlja sveobuhvatan pregled preko 40 zasebnih studija, koje dovode u vezu dijabetes tip 2 i rak dojke, a podacima je pokriveno više od 56.000 slučajeva raka dojke sa četri kontinenta.

Autor studije naglašava da su oni pronašli značajno povišen rizik od raka dojke kod žena koje boluju od dijabetesa, prevashodno onih koje su u postmenopauznim godinama života, kao i da studija ne pokazuje dokaze koji bi podržai takvu povezanost kod žena u premenopauznim godinama ili kod onih sa dijabetesom tip 1. 

 

 

Visok BMI može biti razlog

 

Istraživači navode da visok BMI može biti razlog (BMI = Body mass index). Preterana gojaznost, naročito oko struka, je poznata kao faktor rizika za dijabetes tipa 2. Gojaznost je takođe faktor rizika i za rak dojke. Izveštaji Britanskog Centra za Istraživanje Raka ukazuju na porast rizika oko 30% kod postmenopauznih karcinoma dojke, i da je višak kilograma uzročnik raka dojke kod preko 4000 slučajeva svake godine, u Britaniji.

Možda postoji i diretna biološka povezanost. Preterana gojaznost je vrlo česta kod dijabetesa tipa 2, a biološki mehanizam kod raka dojke bi stoga dolazio putem hormonske aktivnosti, koji povratno dovode do rasta karcinoma.

Drugi faktori koji podstiču razvoj raka dojke uključuju: starost, endogene i egzogene hormone, gustinu tkiva dojke, istoriju trudnoća, porodično nasleđe, kao i istoriju nekih drugih tipova benignih oboljenja dojki.

 

Izvor: 

Boyle et al, British Journal of Cancer, early online publication expected on 14 Sep 2012. Cancer Research UK; World Cancer Research Fund "Type 2 Diabetes Linked To Breast Cancer Risk." Medical News Today. MediLexicon, Intl. 

 

 


eXTReMe Tracker