IX evropska nedelja prevencije raka grlića materice 25 – 31. januar 2015. godine - „DAN ZA SEBE“

Uz vašu pomoć, gotovo svaki slučaj raka grlića materice može biti sprečen!

Pridružite se kampanji!

Pomozite da se podigne svest o prevenciji raka grlića materice.

Opširnije...

Viekira Pak - Novi lek u terapiji Hepatitisa C

 Američka agencija za lekove (FDA) odobrila je (19.decembra 2014.g) upotrebu novog leka -- Viekira Pak (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir sa dasabuvir-om) u lečenju bolesnika sa hroničnim infekcijom hepatitisa C (HCV) genotip 1, uključujući i one sa uzanpredovalom bolešću jetre (cirozom).

Opširnije...

Harvoni - Novi lek u terapiji Hepatitisa C

 Američka agencija za lekove (FDA - The U.S. Food and Drug Administration) 10. oktobra 2014. godine odobrila je lek Harvoni (kombinacija ledipasvira i sofosbuvira)  u terapiji  hronične hepatitis C (genotip 1) infekcije.

Harvoni je prvi kombinovani lek odobren u terapiji hronične hepatitis C (genotip 1) infekcije, a ujedno je i prvi lek koji ne zahteva dodatnu terapiju davanja sa interferonom i ribavirinom (dva leka takođe korišćena u terapiji HCV infekcije).

Opširnije...

Crna Gora: Šetnja kao podrška prevenciji raka dojke

 Crna Gora se pridružila međunarodnoj kampanji za prevenciju raka dojke, koja ima za cilj podizanje svesti o prevenciji i važnosti ranog otkrivanja bolesti, kako bi se broj oboljelih žena smanjio u budućnosti. Važan deo ovogodišnje kampanje je i simbolična šetnja solidarnosti ‘Za nju’, koja će se održati 04. oktobra 2014. godine u Podgorici.

Opširnije...

Četvrti Kongres Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije (SOTA)

 Poštovane koleginice i kolege, dragi prijatelji velika mi je čast i zadovoljstvo da Vas u ime Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije (SOTA) pozovem na Četvrti Kongres SOTA-e koji se održava od 02. do 04. oktobra 2014 godine u Beogradu.

Opširnije...


1. PRIMARNI TUMORI PLEURE


A. Benigni mezoteliom

 • Lokalizovan je; potiče od visceralne ili parijetalne pleure za koju je vezan peteljkom
 • Dugo je asimptomatski; bol i kašalj su posledica kompresije okolnih organa
 • Radiografski se vidi kao jasno ograničena ili lobularna senka uz torakalni zid
 • Dijagnoza se postavlja perkutanom iglenom biopsijom 
 • Terapija je hiruška


B. Maligni mezoteliom

 • Multifokalan je i difuzan; češće oboljevaju muškarci u 5 i 6 deceniji
 • Mezoteliomi, uopšte se etiološki vezuju za ekspoziciju azbestu
 • Osnovna osobina mu je multifokalni invazivni rast po kostalnoj, dijafragmalnoj i medijastinalnoj pleuri
 • Prvo je tumorski izmenjena parijetalna, pa onda i visceralna pleura
 • Tumor dugo raste, pravi oklop oko pluća, urasta u torakalni zid, prečagu i pluća
 • Vremenom zatvara pleuralni prostor uz kompresivnu atelektazu, invaziju medijastinuma, perikarda i dijafragme
 • Tek u terminalnoj fazi daje sistemske metastaze
 • Klinički: u ranoj fazi znaci pleuralnog izliva (dispneja, bol, osećaj tegobe u grudima); u periodu srastanja parijetalne i visceralne pleure i nestajanja izliva nastaje prolazno poboljšanje; kasnije slikom dominira bol zbog urastanja tumora u torakalni zid i interkostalnih neuralgija; kao i simptomi kompresije pluća, dispneja, kašalj, temperatura, slabost. Usled urastanja u perikard može dati tamponadu srca. U terminalnoj fazi sa sistemskim metastazama daće mršavljenje, znojenje i adinamiju.
 • RTG: posle faze pleuralnog izliva vide se kao policiklična lobulirana masa uz torakalni zid, a na kraju kao zasenčenje hemitoraksa - posledica tumorske obliteracije pleuralnog prostora, metastaza u medijastinalnim žlezdama i kompresivne atelektaze.
 • Dijagnoza: histološka dijagnoza (perkutana biopsija pleure ili pouzdanije pleuroskopija); u pleuralnom izlivu 1/3 bolesnika nalaze se maligne mezoteliomske ćelije i hijaluronska kiselina koja je patognomonična za mezoteliom; neophodan je CT;
 • Terapija: dobru prognozu ima samo rano dijagnostifikovani i operisani mezoteliom; evolucija je jako nepovoljna, letalan ishod nasupa unutar 2 godine

 


2.SEKUNDARNI TUMORI PLEURE

 • su deset puta češćI od primarnih tumora
 • Metastaze u pleuru najčešće daju karcinom pluća, dojke, razni adenokarcinomi, karcinom želuca, pankreasa, creva, uterusa, jajnika i drugi.
 • Dužina života sa malignim pleuralnim izlivom je mala
 • Terapija je palijativna i u sklopu lečenja osnovne bolesti
 • Da bi se smanjila eksudacija pleuralne tečnosti rade se pleurodeze sa intrakavitarnom aplikacijom citostatika, talka, tetraciklina…

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net, lungcancer.com

 


eXTReMe Tracker