VI KONGRES UINARS, 26-28. septembar 2014.godine, Niš

 VI KONGRES UINARS sa međunarodnim učešćem održava se u Nišu 26. - 28. septembra 2014. U konačan stručni program VI Kongresa UINARS uvršteno je približno 200 stručnih saopštenja i tema za diskusiju raspoređenih u 2 kongresna dana, 2 hotela i 7 konferencijskih sala. Treći kongresni dan rezervisan je za interaktivnu diskusiju, izveštaje, zaključke i planove za dalji pravac delovanja UINARS. Usled vremenskih, prostornih i finansijskih ograničenja bili smo prinuđeni odložiti jedan broj stručnih saopštenja, planiranih i prijavljenih za ovaj Kongres, za neku od sledećih aktivnosti UINARS, a predavanja koja su ušla u stručni program morali smo vremenski ograničiti i podeliti u više paralelnih stručnih sesija.

Opširnije...

Popust za kurseve engleskog jezika - Angloland.rs

U saradnji sa Angloland školom jezika omogućili smo svim posetiocima sajta SvetMedicine.com i SvetMedicine.rs popust za odabrane kurseve engleskog jezika (kursevi engleskog za osnovce, srednjoškolce i odrasle, priprema za Cambridge ispite FCE.CAE.CPE i TOEFL.IELTS, medicinski engleski....).

Opširnije...

Keytruda (pembrolizumab) - Novi lek u borbi protiv uznapredovalog melanoma

 Američka agencija za lekove (FDA - The U.S. Food and Drug Administration) dala je garancije za ubrzani postupak odobravanja leka Keytruda (pembrolizumab) u terapiji pacijenata sa uznapredovalim ili neresektabilnim melanom, a koji ne reaguje na postojeću dostupnu terapiju. Prema epidemiološkim studijama incidenca melanoma se udvostručuje svakih 10 godina i raste brže od incidence drugih solidnih tumora.

Opširnije...

10. Jesenji Festival zdravlja Beograd 2014.

  Pod sloganom „Svako dobro!” u četvrtak i petak, 25. i 26. septembra 2014. godine, u Domu omladine (Makedonska ulica 22) u centru Beograda biće održan Jubilarni 10. Jesenji „Lilly apoteke” Festival zdravlja Beograd 2014. (ishrane, dijetetike, wellnes-a, alternativne medicine, zdravstvene i kozmetičke nege). 

Opširnije...

Srbija: Usvojene izmene Zakona o zdravstvenoj zaštiti

 Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je 31.08.2014.godine izmenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojom se omogućuje brže školovanje lekara specijalista i efikasniji odgovor na potrebe srpskog zdravstvenog sistema. 

Opširnije...


1. PRIMARNI TUMORI PLEURE


A. Benigni mezoteliom

 • Lokalizovan je; potiče od visceralne ili parijetalne pleure za koju je vezan peteljkom
 • Dugo je asimptomatski; bol i kašalj su posledica kompresije okolnih organa
 • Radiografski se vidi kao jasno ograničena ili lobularna senka uz torakalni zid
 • Dijagnoza se postavlja perkutanom iglenom biopsijom 
 • Terapija je hiruška


B. Maligni mezoteliom

 • Multifokalan je i difuzan; češće oboljevaju muškarci u 5 i 6 deceniji
 • Mezoteliomi, uopšte se etiološki vezuju za ekspoziciju azbestu
 • Osnovna osobina mu je multifokalni invazivni rast po kostalnoj, dijafragmalnoj i medijastinalnoj pleuri
 • Prvo je tumorski izmenjena parijetalna, pa onda i visceralna pleura
 • Tumor dugo raste, pravi oklop oko pluća, urasta u torakalni zid, prečagu i pluća
 • Vremenom zatvara pleuralni prostor uz kompresivnu atelektazu, invaziju medijastinuma, perikarda i dijafragme
 • Tek u terminalnoj fazi daje sistemske metastaze
 • Klinički: u ranoj fazi znaci pleuralnog izliva (dispneja, bol, osećaj tegobe u grudima); u periodu srastanja parijetalne i visceralne pleure i nestajanja izliva nastaje prolazno poboljšanje; kasnije slikom dominira bol zbog urastanja tumora u torakalni zid i interkostalnih neuralgija; kao i simptomi kompresije pluća, dispneja, kašalj, temperatura, slabost. Usled urastanja u perikard može dati tamponadu srca. U terminalnoj fazi sa sistemskim metastazama daće mršavljenje, znojenje i adinamiju.
 • RTG: posle faze pleuralnog izliva vide se kao policiklična lobulirana masa uz torakalni zid, a na kraju kao zasenčenje hemitoraksa - posledica tumorske obliteracije pleuralnog prostora, metastaza u medijastinalnim žlezdama i kompresivne atelektaze.
 • Dijagnoza: histološka dijagnoza (perkutana biopsija pleure ili pouzdanije pleuroskopija); u pleuralnom izlivu 1/3 bolesnika nalaze se maligne mezoteliomske ćelije i hijaluronska kiselina koja je patognomonična za mezoteliom; neophodan je CT;
 • Terapija: dobru prognozu ima samo rano dijagnostifikovani i operisani mezoteliom; evolucija je jako nepovoljna, letalan ishod nasupa unutar 2 godine

 


2.SEKUNDARNI TUMORI PLEURE

 • su deset puta češćI od primarnih tumora
 • Metastaze u pleuru najčešće daju karcinom pluća, dojke, razni adenokarcinomi, karcinom želuca, pankreasa, creva, uterusa, jajnika i drugi.
 • Dužina života sa malignim pleuralnim izlivom je mala
 • Terapija je palijativna i u sklopu lečenja osnovne bolesti
 • Da bi se smanjila eksudacija pleuralne tečnosti rade se pleurodeze sa intrakavitarnom aplikacijom citostatika, talka, tetraciklina…

 


Izvor: MedSkripte, wikipedia.org, mayo.edu, medscape, pubmed, freedigitalphotos.net, lungcancer.com

 


eXTReMe Tracker